Skûtsjes onderweg in zware Turfrace 2016

DRACHTEN - De skûtsjes zijn onderweg voor de Turfrace 2016. De start werd vanochtend aanschouwd door honderden belangstellenden op de wal.

Foto's Fokke Wester De organisatie treft slechter weer dan donderdag en vrijdag, daarom worden de schepen niet zo vroeg terug verwacht. Haiko van der Werf, die de vloot nakeek vanaf de brug bij Buitensvallaat, verwacht dat de wedstrijd tot minstens vijf uur zal duren. ,,Jawis fyn ik it spitich dat ik net meidwaan kin, al fyn ik it ek prachtich m de skûtsjes sa te sjen. Mar sa giet dat no ien kear as jo wat organisearje. Miskien in oare kear.'' Van der Werf ontvangt vanmiddag bij zijn werf de scheepjes, waarvan de bemanning als opdracht een klinknagel moet inslaan. Hij verwacht de eerste schipper rond een uur of een te kunnen begroeten. Aan boord van de Jonge Trijntje vaart ook gemeentedichter Wilfried Bruinsma mee. Een andere prominente gast valt te ontwaren op De eenvoud uit Harlingen. Daar zet burgemeester Tjeerd van Bekkum van Smallingerland zich samen met zijn zoon actief in bij het bomen en trekken van het schip. De deelnemende schippers moeten een bakje turf van Drachten naar Oudega brengen. Ook op andere plaatsen onderweg moeten ze een opdracht vervullen. Zo slaan ze in Rottevalle Jut op de kop, halen ze een fles berenburg bij de Welling Bar in Oudega en baggeren ze een emmertje in Opeinde. Daar moeten ook vier vaste bruggen gepasseerd worden voordat de vloot over de Leyen en de Lits naar Rottevalle kan zeilen. Muziek, eten, streekmarkten… Bij de start en finish in het centrum van Drachten en in alle deelnemende dorpen is het deze zaterdag feest met muziek, lekker eten (waaronder gerookte paling), verschillende streekmarkten, een kofferbakverkoop in Oudega en een uitbundige verkleedpartij in Smalle Ee. Dat gaat door tot in de late middaguren. Finish en prijsuitreiking De finish wordt rond vier uur, half vijf in Drachten verwacht. Daarna is de prijsuitreiking in of bij ’t Smelnehûs. De dag wordt in het grand-café afgesloten met een voor iedereen toegankelijk feest.