Bewoners Houwenstraat opnieuw in geweer tegen camperplaatsen

DRACHTEN - De bewoners van de J.M. Houwenstraat hebben opnieuw bezwaar gemaakt tegen de aanleg van camperplaatsen bij de Passantenhaven aan het Moleneind.

De bewoners hebben deze week een aangetekende brief bezorgd bij de gemeente, waarin ze nogmaals hun standpunten uiteenzetten over de inrichting van het parkje aan de Passantenhaven met een aantal camperplaatsen. ,,Helaas hebben wij geen reactie meer gekregen op ons verzoek op 8 april om aan te geven wanneer het onderwerp wordt besproken bij het college. Wij gaan er vanuit dat dit stuk wordt gebruikt bij de besluitvorming en hopen op een positief besluit voor de buurt'', zeggen de woordvoerders Freerk Wiersum, Joop Bolhuis en Frits Mulder. Handtekeningen In de brief noemen de schrijvers de aankondiging van de camperplaatsen eind vorig jaar een 'nare verrassing' voor de omwonenden. In november vorig jaar zijn namens veertig omwonenden handtekeningen ingediend tegen de komst van de camperplaatsen in de wijk. Daarbij gaat het vooral om bewoners van de J.M. Houwenstraat, die zicht hebben op het parkje, maar ook om bewoners van het Moleneind en de Bruins Slotstraat. Naar aanleiding daarvan is er een gesprek geweest met wethouder Ron van der Leck, maar uit nieuwe schetsplannen van de gemeente blijkt volgens de buurtgenoten dat de inbreng van de bewoners 'totaal genegeerd' wordt. Volgens de brief komen de camperplaatsen op twintig meter van de woningen, wat het uitzicht voor de straatbewoners bijzonder verslechtert. Dat is vooral het geval als wordt vergeleken met het vroegere hertenkampje. De bewoners wijzen er op dat er de afgelopen jaren ondanks alle overlast bijzonder weinig klachten zijn geweest vanuit de buurt over de bouwwerkzaamheden op en rond de Drachtstervaart. ,,Echter de camperplaatsen zijn voor de meesten de druppel.'' Kampeerautoclub De buurt verwijst naar de richtlijnen van de Nederlandse Kampeerautoclub, die overheden duidelijk waarschuwt dat er voor camperplaatsen voldoende draagvlak moet zijn onder bestuurders, uitvoerend ambtenaren en omwonenden. ,,In geen geval moet het plan 'koste wat kost' doorgedreven worden,'' schrijft de Club. Dat draagvlak is er niet in de buurt rond de Passantenhaven, vinden de briefschrijvers. Zij staven dat standpunt nogmaals met de handtekeningenlijst. Volgens de brief is er nergens in het Noorden een camperplaats te vinden die zo dicht bij een woonomgeving staat. De bewoners wijzen er op dat zij al heel veel aanpassingen hebben te slikken, zoals een toenemende drukte in hun straat, overlast door horeca, een nieuw terras dat uitkijkt op hun woningen en rumoerige overnachtingen op het water. ,,Ga niet voorbij aan de mening en het woongenot van uw eigen inwoners en offer niet het laatste stukje op dat nog enigszins refereert aan een woongebied.''