Opening Pi-groep: 'Gezond worden en zijn, kan alleen samen met de omgeving'

DRACHTEN - Namens Staatssecretaris Martin van Rijn opende directeur-generaal Van den Dungen van het ministerie van VWS vanmiddag in de wijk Vrijburg het eerste Trainingshuis van Pi-groep.

In dit Trainingshuis verblijven (jong)volwassenen met psychiatrische problemen. Tijdelijk, want in de aanpak van Pi-groep  staat ‘de persoonlijke stip op de horizon’ centraal. ‘Focus, regels, fouten mogen maken, werken, je eigen pantser kraken’, het zijn veel gebruikte begrippen om binnen 2 jaar duurzaam uit te stromen. En dat kan alleen in samenhang met de omgeving. Met corporaties, overheden, collega zorgorganisaties én de buren. Pietje Bells Tjeerd Nijboer, directeur van Pi-groep,  pleitte er in zijn welkomstwoord voor om de jeugd wat ‘losser’ te laten. ,,Wij zitten de jeugd te veel op de huid met standaar regels en een belerende aanpak. Fouten mogen maken en daarvan leren is veel effectiever. Wat je onderdrukt, wordt groter. Waar zijn de Pietje Bells en Hielke & Sietse Klinkhamer van deze tijd? Dromen en ervaring opdoen creëren karakter en eigenwaarde”, aldus Nijboer. In de aanpak van Pi-groep  worden wonen, werken en zorg gecombineerd. De gemeenschap is daarbij randvoorwaardelijk. Sociale inclusie in plaats van afzonderen en uitsluiten.  Kennisoverdracht en omgangservaring zijn belangrijk, óók met werkgevers. Volgens Nijboer schreeuwt de huidige financiering binnen de geestelijke gezondheidszorg om ontschotting en regelarm beleid. ,,Een investering in de jeugd is een investering in onze eigen toekomst”, sprak Nijboer richting de hoogste ambtelijke baas binnen het ministerie van VWS en de  vele wethouders uit het werkgebied van Pi-groep. Respect De heer Van den Dungen sprak namens de Staatssecretaris zijn respect uit voor de visie en werkwijze binnen het nieuwe concept ‘Trainingshuis’. ,,Pi-groep  heeft het antwoord gevonden op de vraag waar we landelijk nog over nadenken; wat kunnen we samen doen om er voor te zorgen dat de wereld echt van iedereen is?”, aldus de directeur-generaal. In antwoord op de oproep van Nijboer reageerde de heer Van den Dungen met een oproep aan gemeenten én verzekeraars om samen te werken. Op landelijk niveau wordt inmiddels gewerkt aan een samenwerkingsagenda tussen gemeenten en verzekeraars. De meest invloedrijke persoon Publieke Gezondheid 2015 Machteld Huber, formuleerde voor de World Health Organization (WHO) recent een nieuwe definitie van het begrip ‘gezondheid’. Huber spreekt over ‘positieve gezondheid’. Dat betekent dat iemand het vermogen heeft zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Nog korter; als je kan doen wat je echt belangrijk vindt, leef je gelukkiger, dus voel je je gezond! Het Louis Bolk Instituut gaat wetenschappelijk onderzoeken of de aanpak van Pi-groep  echt zo effectief en duurzaam is als zij beweren. ,,Dat zou de oproep tot ontschotting in de zorg verder kunnen brengen, óók in bestuurlijk Den Haag”, aldus directeur Nijboer.