Burgumer kledinginzamelacties en zaaigoedproject helpen arme gezinnen

Drachten - Elly Hiemstra uit Burgum hield begin deze maand een grote inzamelingsactie voor hulporganisatie Zending over Grenzen.

Zakken en dozen vol met hulpgoederen werden ingeleverd. Er werd twee dagen lang kleding, schoenen, dekens, tandenborstels en tandpasta gebracht. Ook na afloop van de actiedagen was er nog volop aanloop. Hiemstra kijkt dan ook terug op een geslaagde actie. ,,Iedereen die spullen heeft gebracht en tandenborstels en tandpasta heeft gedoneerd, wil ik hartelijk danken!” Wie niet in de gelegenheid was om spullen te brengen op de actiedagen, kan contact opnemen met Elly Hiemstra (tel. 0511-464902) om een afspraak te maken voor het brengen op een ander moment. Zaaigoed Door het jaar heen verkoopt Hiemstra ook kaarten voor het goede doel. De opbrengst komt ten goede aan het Zaaigoedproject van Zending over Grenzen. Arme gezinnen, die beschikken over een lapje grond, krijgen hoogwaardig zaaigoed en het nodige gereedschap en training om zelf groenten te verbouwen. Daarmee kunnen ze op termijn in eigen onderhoud voorzien en de overschotten verkopen om inkomen te genereren.