Drie nieuwe leden en een Ridder bij Lintjesregen in Opsterland

BEETSTERZWAAG - Burgemeester Ellen van Selm heeft vanochtend op het gemeentehuis vier inwoners van Opsterland geëerd met een Koninklijke onderscheiding. Drie Opsterlanders werden Lid, één werd Ridder.

Foto's Fokke Wester De gedecoreerden hebben zich alle vier jarenlang belangeloos ingezet voor hun club, hun vereniging, een instantie, een bestuur of mensen die hulp nodig hebben. Albert Althuis (77) uit Nij Beets ontplooide vanaf 1980 diverse activiteiten voor de gereformeerde kerk in Nij Beets: 1980-heden Diverse activiteiten binnen de Gereformeerde Kerk te Nij Beets waaronder. Zo was hij ouderling, scriba, organisator Alpha-cursus en de Michacursus, organisator van gespreksavonden, lid van de bezoekgroep buitenkerkelijken, catechese voor jongeren tussen 12-16 jaar, de mannen-bijbel-gespreksgroep, interkerkelijke gebedsgroep, lid van de commissie Kerk en Israël. 1995-heden vrijwilliger bij Stichting Jefta in De Veenhoop (opvanghuis voor kinderen/jongeren). Hij verrichtte schilderwerk van 1995 tot 2014 en organiseert en begeleidt nu nog steeds activiteiten en tochten voor de kinderen in de omliggende natuurgebieden. 1998-heden vrijwilliger bij het Openluchtmuseum It Damshûs te Nij Beets. Vanaf 1998 actief als natuurgids bij boottochten en wandelexcursies door de nabijgelegen natuurgebieden de Deelen en Kreanlânnen. Daarnaast verricht hij sinds 2000 het fijne schilderwerk van de gebouwen (replica’s) van het museum. 2002-2012 het buitenschilderwerk verzorgd voor het Dorpshuis It Trefpunt in Nij Beets. *** --- *** Willem Dolstra (77) uit Bakkeveen was actief voor diverse verenigingen in zijn woonplaats: 1995-1998 secretaris Tennisvereniging Dúndelle in Bakkeveen. 1998-heden als verslaggever voor De Woudklank levert hij reportages, nieuwsberichten, interviews, foto’s. 2000-2010 voorzitter van dorpskoor Dúnsjongers. 2001-2008 organisator van Hannekemaaierstochten. Hij heeft ook het initiatief genomen om het Poêpekrús te restaureren. 2007-2012 als bestuurslid van de Historische Vereniging Bakkeveen beheerde hij het historische archief. 2008-heden levert hij verslagen en foto’s aan over lokale gebeurtenissen voor het dorpsblad en de dorpswebsite van Bakkeveen. 2011-2014 Hij heeft als auteur en uitgever een aantal historische boeken uitgebracht. Plaatselijk Belang Frieschepalen had een wandelpad aangelegd langs de 25 grenspalen op de grens Friesland en Groningen. In het kader daarvan heeft de heer Dolstra intensief studie gedaan naar de geschiedenis van het dorp Frieschepalen en deze studie vastgelegd in een in 2011 verschenen boek (2e druk in 2013). Ook bracht hij een boek uit in 2012 over de geschiedenis van de Volkshogeschool en de grondlegger Jarig van der Wielen (2e druk in november 2015). Daarnaast schreef hij in 2014 een boek over ‘150 jaar Openbaar Onderwijs in Frieschepalen’ *** --- *** Henk de Glee (67) uit Gorredijk was actief voor onder meer het openbaar onderwijs, Frysk toneel en het dorp Lippenhuizen: 1980-1986 lid van de Ouderraad van de openbare basisschool De Flecht in Lippenhuizen 1986-2005 regisseur van de cabaretgroepen De Sweltsjes (1986-1997) en Sjesa (1997-2005). Hij schreef stukken en teksten, begeleidde de spelers, was aanwezig bij alle repetities en optredens, zowel in als buiten de provincie. Speelden ook landelijk voor de Fryske Krites. 2007-2014 voorzitter van Stichting Amateurtoneel Fryslan (STAF). Hij heeft de toetreding van de Iepenloftspulorganisaties gerealiseerd. Ook heeft hij nieuw leven geblazen, na terugloop van veel toneelverenigingen, in de deelname aan de “Kriich”. 2010-2014 bestuurslid van It Frysk Amateur Toniel, de landelijk overkoepelende organisatie die zich inzet voor het versterken van de Friese taal, cultuur en Friestalig toneel. 2008-heden bestuurslid van Stichting Doarpsaktiviteiten Lippenhuizen; bij de jaarlijkse benefietavond treedt hij op als presentator. 2011-2015 Als projectleider bij de gemeente Opsterland verantwoordelijk voor het bevaarbaar maken van het Polderhoofdkanaal. Tijdens dit project en ook na zijn pensionering in 2014 heeft hij heel veel eigen tijd geïnvesteerd om het tot een goed einde te brengen. 2012 deelname aan “Doch it foar dyn doarp” waar hij intensief betrokken was bij Lippenhuizen. 2014-2015 heeft i.v.m. 200-jarig jubileum van het Nutsdepartement Gorredijk e/o een revue geschreven en geregisseerd. 2014-heden voorzitter van de bestuurscommissie die festiviteiten organiseert i.v.m. het 700-jarig bestaan van het dorp Lippenhuizen in 2016. *** --- *** Joop Burbach (75) uit Beetsterzwaag werd Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij was vooral actief in de hockeysport en de Rotary. 1976-1981 voorzitter Hockeyclub De Graspiepers in Drachten. 1983-2007 vrijwilliger en bestuurslid (1989-1996) bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond. Voorzitter van het districtsbestuur Noord Nederland en begeleider van Jong Oranje Heren. In 1996 is hij benoemd tot erelid van de hockeybond. 1994-2014 penningmeester (1994-2003) en voorzitter (2003-2014) van Stichting Community Service Rotary Club Drachten. 2006-heden medeoprichter en secretaris van Stichting Leergeld NO- en ZO-Friesland. Deze stichting heeft als doel te voorkomen dat kinderen waarvan de ouders weinig tot geen financiële middelen hebben, in een sociaal isolement raken. Tot eind 2014 verzorgde hij de rapportages aan o.a. de landelijke organisatie Leergeld Nederland. 2007-heden als regiocoördinator Rotary Foundation is hij verantwoordelijk voor alle subsidieaanvragen van de 19 Rotaryclubs in Friesland. Daarnaast begeleidt hij de Rotaryclubs bij aanvragen van een Global Grant. Dit zijn projecten die veelal in ontwikkelingslanden worden uitgevoerd.