Oproep: oude foto's Grûnslach en Great Haersma Skoalle

Drachten - Als het nieuwe schooljaar in 2016 begint, is er geen Grûnslach en ook geen Great Haersma Skoalle meer.

Van oudsher was er een school, in 1886 werden het twee scholen: een school voor christelijk onderwijs en een openbare school. Vanaf het nieuwe schooljaar is er weer 1 school. Van 6 tot en met 9 juli verzorgen Stichting Hattum de Vries en de beide scholen een expositie in het gebouw van de Great Haersmaskoalle, over het onderwijs in Oudega door de jaren heen. Om deze expositie zo compleet mogelijk te maken vraagt de Stichting aan oud-leerlingen van de beide scholen om materiaal beschikbaar te stellen: schoolfoto’s om in te scannen, attributen, maar ook verhalen en herinneringen aan meesters, juffen en mede-scholieren. Contact opnemen Neem contact op met Stichting Hattum de Vries: Margriet Pool-Pietersma, tel. 0512-371163 of Jannie van Zonneveld, tel. 0512-371267. De scholen: Great Haersma: w.devries@cedin.nl, Grûnslach: info@pcbo-degrunslach.nl