VAC Oost Fryslân: gebouwen verplicht toegankelijk

Drachten - VAC Smallingerland heet voortaan VAC Oost Fryslân en adviseert vanaf heden ook over de gemeentegrenzen op woongebied.

De VAC Oost Fryslân bestaat uit onafhankelijke maar deskundige vrijwilligers/inwoners uit Oost Fryslân die de gemeenten en andere geïnteresseerde partijen aanbied te adviseren over de toegankelijkheid van gebouwen.
Gebouwen verplicht toegankelijk In februari van dit jaar ratificeerde Tweede Kamer het VN-verdrag voor mensen met een beperking. Concreet betekent dit dat er een algemene verplichting komt om gebouwen en bedrijven toegankelijk te maken voor mensen met een handicap. Deze verplichting gaat al in 2017 in. Boodschappenkarretjes Al sinds haar oprichting adviseert VAC Oost Fryslân  over en doet zij onderzoek naar de fysieke toegankelijkheid. Deze fysieke toegankelijkheid is uiteraard van groot belang voor mensen met een beperking. Maar in feite heeft elk mens belang bij een goede fysieke toegankelijkheid. Wat te denken van mensen met kinderwagentjes of boodschappenkarretjes. Bovendien, iedereen kan immers voor kortere of langere duur in een rolstoel terecht komen. Nieuwe wetten in de maak De komende jaren komen er heel wat nieuwe wetten op ons af. Er komt niet alleen een nieuw Bouwbesluit, er komt ook een nieuwe Omgevingswet. Gevolg is dat meer taken bij de gemeente komen te liggen. Ook de toetsing van de fysieke toegankelijkheid maakt hier onderdeel van uit. VAC Oost Fryslân kan daar een rol in spelen door advies over en onderzoek naar de fysieke toegankelijkheid en de ervaringen van gebruikers met die toegankelijkheid. Netwerk Adviescommissies Wonen VAC Oost Fryslân is niet de enige Adviescommissie Wonen: in Nederland zijn zo’n kleine honderd van zulke Adviescommissies Wonen actief (werkzaam als VAC, WAC of WAG) in ca. de helft van alle gemeenten. Zij adviseren over en doen onderzoek naar woningbouwplannen (nieuwbouw & renovatie) en woonomgevingen. VACpunt Wonen, de landelijke koepel, ondersteunt de commissies met middelen en diensten bij hun advieswerk en lobbyt op landelijk niveau voor de gebruikskwaliteit van het wonen.