Twee broers geridderd bij ruime lintjesregen in Smallingerland

DRACHTEN - Burgemeester Tjeerd van Bekkum mocht vanochtend namens de Koning zeven lintjes uitreiken aan inwoners van Smallingerland. Bijzonder is dat dit keer ook twee broers een Koninklijke Onderscheiding kregen, Govert en Peter van Brakel. Zij werden beiden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De overige laureaten werden benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

Guus Bräuner (77) uit Drachten werkte in het onderwijs, onder andere aan de Christelijke MTS, later ROC Friese Poort, maar hij kreeg zijn lintje voor zijn vrijwilligerswerk: 1974-1988 ouderling-kerkvoogd van de Hervormde gemeente Drachten. 2000-2004 vrijwilliger bij de Stichting Wijkraad De Singels te Drachten. Hij was betrokken bij de inrichting van de Singels. 2000-2007 lid van de Raad van Advies van Ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten. 2000-2012 penningmeester (2000-2002) en voorzitter (2002-2012) van de Bewonersvereniging 't Hout te Drachten. 2000-heden vrijwilliger bij de Stichting Bedrijvencentrum A7 te Drachten. Deze stichting zet zich in voor recent gestarte ondernemers, verzorgt passende huisvesting en verleent advies. Bräuner fungeert als aanspreekpunt. 2000-heden vrijwilliger bij het ziekenhuis Nij Smellinghe. Bräuner draagt bij aan het organiseren van kerkdiensten in het ziekenhuis. 2001-heden interim-voorzitter van de kerkenraad Zuid (2001-2002) en vicevoorzitter van de algemene kerkenraad (2002-heden) van de Protestantse gemeente Drachten 2002-heden rondleider bij de stichting ir. D.F. Woudagemaal. Na de plaatsing van het Woudagemaal op de UNESCO-Werelderfgoedlijst is de Stichting ir. D.F. Woudagemaal opgericht. Deze stichting heeft als doel om een breed publiek kennis te laten maken met het Woudagemaal op een cultureel verantwoorde manier. 2003-2013 lid van de voormalige Senioren Advies Raad Smallingerland. 2004-heden voorzitter van de Vereniging van Oud-Workumers. Daarnaast organiseert Bräuner o.a. jaarlijks de drie-daagse reünie. 2011-heden vicevoorzitter van de Seniorenconvent Commerciële Club Friesland (SCCF). De SCCF heeft als doel het creëren en het in stand houden van een netwerk voor personen die hun dagelijkse bedrijfsmatige werkzaamheden hebben neergelegd alsmede het bieden van een geschikte ontmoetingsplek. ***---*** Foppe Delfsma (75) uit Drachten ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten: 1992-heden vrijwilliger bij de Vrije Baptisten Gemeente Bethel te Drachten. Delfsma was/is actief als koster en beheerder van het kerkgebouw en als gastheer rondom de zondagsdiensten. Daarnaast is hij initiator van een gebedsgroep voor vervolgde christenen. Ook is hij actief als leider van een huiskring. 1995-heden vrijwilliger bij de Stichting Dorcas Aid Internationaal. Delfsma was/is actief betrokken bij voedsel- en kledingacties ten behoeve van de allerarmsten in Oost-Europa, Afrika en Syrië. Daarnaast werft hij collectanten en is hij zelf ook actief als collectant. 1995-heden vrijwilliger voor de stichting Open Doors Nederland. Deze stichting ondersteunt christenen in "voor het evangelie gesloten landen". In dat verband heeft Delfsma meermaals zendingsreizen georganiseerd en begeleid in China, Noord-Korea en Egypte. 1999-heden vrijwilliger bij de Stichting Operatie Mobilisatie Nederland. Deze stichting helpt wereldwijd lokale kerken om het evangelie te verspreiden. Deze werkzaamheden variëren van praktisch werk en ontwikkelingshulp tot straatevangelisatie en jongerenwerk. Momenteel is Delfsma actief als database manager. Daarvoor heeft hij zich ingezet voor personeelszaken en deed hij de begroting voor langdurig uitgezonden zendelingen. Daarnaast verrichtte hij PR-activiteiten tijdens evenementen. ***---*** Klaas Leistra (67) uit Opeinde was voorheen werkzaam als kraanmachinist bij het aannemersbedrijf Verkley, daarnaast deed hij veel vrijwilligerswerk: 1969-1977 bestuurslid van de buurtvereniging "De Gilden" te Drachten. 1975-heden vrijwilliger bij en voorzitter van de personeelsvereniging van Verkley Kabels en Leidingen te Drachten. De heer Leistra speelt o.a. sinterklaas. 1977-1988 vrijwilliger bij en bestuurslid van de Gereformeerde Kerk Nijega/Opeinde/De Tike. Leistra was o.a. ouderling, voorzitter van de diaconie, voorzitter van de activiteitencommissie en voorzitter van de Commissie van Beheer. 1988-heden vrijwilliger bij en medeoprichter, bestuurslid (1984-1990) en voorzitter van het dorpshuis De Wringe in Opeinde. Leistra was voorheen actief bij de bouw en de latere renovatie van het dorpshuis. Ook realiseerde hij de biljartclub en de jeu-de-boulebanen. Leistra is medeoprichter van de Federatie van Dorpshuizen Smallingerland. Leistra is tevens bestuurslid van de Christelijke zangvereniging "Loof de Heer" in Opeinde en van de activiteitencommissie te Opeinde. Daarnaast is hij medeoprichter en voorzitter van het Shantykoor Opeinde. ***---*** Peter Terpstra (66) uit Drachten was tot aan zijn pensionering werkzaam bij de gemeente Smallingerland. Daarnaast ontplooide/ontplooit hij de volgende activiteiten: 1987-heden diverse functies bij korfbalvereniging De Pein. Hij was/is: bestuurslid namens de jeugdcommissie, jeugdscheidsrechter, redactielid van Clubblad De Kuorkerinder, organisator van de competitiemidweek voor senioren, organisator van jeugdseries. Ook was hij mede-initiatiefnemer en medeorganisator van de Leijenloop, medeauteur van de jubileumuitgaven (40- en 50 jarig) van de vereniging, vrijwilliger bij het draaien van kantinediensten, maker van verslagen van ledenvergaderingen. 1991-heden vrijwilliger bij Smelne's Erfskip. Terpstra scant oude foto's en ansichtkaarten die hij van teksten voorziet. Dit materiaal wordt gebruikt bij allerlei activiteiten en publicaties. Tevens is hij lid van de Werkgroep Presentaties en verzamelt en onderzoekt als zodanig materiaal (o.a. uit archieven) en verzorgt de techniek tijdens de presentaties. 2010-heden vrijwilliger bij het Museum Drachten. Hij doet onderzoek naar de geschiedenis van de gemeente Smallingerland. Tevens was hij sleutelhouder, draaide bardiensten en zette zich in voor tentoonstellingen (deelonderzoek, advies). 2011-heden medeoprichter, penningmeester en algemeen bestuurslid van de Stichting Spoorverleden Drachten. Mede door zijn inzet staat er nu een locomotief bij Philips Drachten als gedenkteken aan het spoorverleden van Drachten Daarnaast was Terpstra actief lid van een groep mensen die in samenwerking met Dorpsbelang Opeinde kennis vergaarde over het verleden van het dorp, medeoprichter, secretaris en bestuurslid van de Histoaryske Feriening De Pein. Sinds vele jaren doet de heer Terpstra onderzoek naar de historie van het dorp en draagt zijn kennis uit, onder andere middels publicaties. Hij was /is medeorganisator van Open monumentendag en het Jier van Smellinger Lânskip. ***---*** Riemie Oost-Kort (75) uit Drachten deed veel vrijwilligerswerk voor De Arke, de protestantse wijkgemeente Drachten West: 1987-heden Hulpkoster 1988-1996 ouderling/diaken 1989-heden bezoekwerk 1992-2012 vrijwilliger OPA (oud papier actie) 2004-2009 lid van de missionaire werkgroep ***---*** Govert van Brakel (66) uit Amersfoort werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn werk voor de radio. Hij ontving zijn onderscheiding ook in Drachten, tegelijk met zijn broer Peter. Govert van Brakel (66) startte zijn loopbaan als persvoorlichter op het ministerie van Onderwijs en was aansluitend als freelancer (1976-1996) actief bij o.a. de NCRV. In 1979 kwam hij bij NCRV-Radio in dienst als presentator, eindredacteur en verslaggever. Hij presenteerde onder mee het radioprogramma Sport op Zaterdag en hij was er enkele jaren werkzaam als hoofd Gesproken Woord. In 1991 maakte hij de overstap naar de NOS. Hij was daar een van de vaste presentatoren van het Radio 1 Journaal, presentator van Met het Oog op Morgen (1989-1996) en van Langs de Lijn (1991-2009). Van Brakel gaf, mede door zijn goede voorbereiding, als presentator van het Radio 1 Journaal autoriteit als een betrouwbare en goed ingelichte nieuwsbron. Hij was vele malen te horen als centrale presentator van diverse gebeurtenissen tijdens de Nationale Dodenherdenking en rondom het Koninklijk Huis, waaronder het koperen jubileum van Koningin Beatrix, de extra uitzending bij het overlijden van Prinses Juliana, bij bijzettingen van Prins Claus en Prins Bernhard en het huwelijk van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima. Door zijn jarenlange ervaring geeft zijn wijze van presenteren een gevoel van vertrouwen bij de luisteraars. Hij was actief bij grote nieuwsgebeurtenissen, zoals direct na de door van cabaretier Wim Kan, de Bijlmerramp, de vliegramp met een Nederlands toestel in Faro, de ochtend na de cafébrand in Volendam, de uren naar de moord op politicus Fortuyn en die op filmmaker en criticus Theo van Gogh. Voorts was hij betrokken bij speciale uitzendingen van grote (inter)nationale evenementen zoals de veertigjarige herdenking van de Watersnoodramp, de Elfstedentocht, de Tour de France, de Olympische Spelen en Voetbalkampioenschappen. Van Brakel drukte met al deze uitzendingen een stempel op de geschiedenis van het radionieuws. Door zijn vakmanschap en door zijn kennis en talent te delen met anderen heeft hij er mede voor gezorgd dat de kwaliteit van de Nederlandse (publieke) radio naar een hoger plan is getild. Van Brakel is een inspiratiebron geweest voor veel radiopresentatoren. ***---*** Peter van Brakel (74) uit Drachten werd net als zijn jongere broer benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Van Brakel was voorheen werkzaam bij de Nederlandse Politie, laatstelijk als korpschef van de regiopolitie Friesland. Daarnaast ontplooide hi veel activiteiten: 1994-2008 bestuurder bij Veilig Verkeer Nederland. De heer Van Brakel was actief als secretaris van het Dagelijks Bestuur (1994-1995), secretaris van het Algemeen Bestuur (1995-1999), secretaris van de Verenigde verkeersveiligheidsorganisatie VVO (1999-2000) en secretaris van de Verenigde verkeersveiligheidsorganisatie 3VO (2000-2003) en secretaris van het Nationaal Centrum Verkeersveiligheid (NCVV) (2003-2008) en als secretaris van het district Utrecht (2003-2005). Daarnaast was hij voorzitter van de Stichting nationaal Centrum Veilig Verkeer. Deze stichting had/heeft als doelstelling het inrichten, in stand houden en exploiteren van een voorlichting-, instructie- en studiecentrum voor veilig verkeer en het verrichten van alle handelingen in de ruimste zin van het woord, welke hiermee verband houden. 1996-2008 coördinerend redacteur ten behoeve van het handboek voor de politie. 2001-2012 voorzitter van de Bezwaren Advies Commissie van de Nederlandse Politie Academie. 2003-2016 voorzitter van de Raad van Toezicht van de Zorggroep Liante (Zuidoost-Friesland). 2005- 2010 bestuurslid van de Stichting Meldpunt Vermissing Nederland. Van Brakel was ook actief als voorzitter van de begeleidingscommissie Hulplijn vermiste personen. 2005-2011 voorzitter (2005-2008) en lid/plaatsvervangend voorzitter (vanaf 2008 van de commissie van Beroep Politie examens van de Nederlandse Politie Academie Daarnaast was Van Brakel onder meer actief als lid van de Adviesgroep Slachtofferzorg (ministerie van Veiligheid en Justitie), als bestuurslid van het Nationaal Centrum Preventie, als adviserend lid van de Commissie Veiligheid van de VNG, als voorzitter van de Vereniging van Hogere Politieambtenaren, als lid van de Centrale Commissie Misdaadvoorkoming, als lid van het curatorium van de Nederlandse Politie Academie, als bestuurslid van de CVOB-kring voor de politieadministratie en als lid van de begeleidingscommissie van het Politie Studiecentrum in Warnsveld.