Subsidie voor opknappen monument Easterbuorren 96 in Boornbergum

BOORNBERGUM - De eigenaar van het gemeentelijk monument Easterbuorren 96 in Boornbergum krijgt van de gemeente Smallingerland een bedrag van 6.806,70 euro, als bijdrage in de renovatie.

De eigenaar heeft bij de gemeente gemeld dat de renovatie klaar is, waarna Smallingerland het definitieve subsidiebedrag kon vaststellen. Bij de opknapbeurt is het dak geïsoleerd, zijn het regelwerk en delen van het beschot vervangen en nieuwe pannen en nokvorsen gelegd. De totale opknapbeurt kostte 14.562,75. Deze werkzaamheden komen voor subsidie in aanmerking, maar volgens de regels wordt maximaal de helft van de kosten worden vergoed, met een maximum van 6.806,70. De gemeente haalt het bedrag uit het potje voor monumenten en cultuurhistorie. Kijk hier voor meer informatie over het gemeentelijke monument.