Huisartsenpost Opeinde krijgt tijdelijk onderkomen

OPEINDE - Het plan van de huisarts van Opeinde om een nieuwe huisartsenpost te bouwen aan de Iendrachtsingel blijkt financieel niet haalbaar. Daarom komt er eerst een tijdelijke praktijk.

De plannen van de huisarts bestonden in 2014 uit het bouwen van een huisartsenpraktijk aan de Iendrachtsingel in vooralsnog één bouwlaag, met daarnaast mogelijkheden voor medische of paramedische ruimten. Ook bevatte het plan een mogelijkheid voor detailhandel in de vorm van een dagwinkel, al dan niet gecombineerd met een broodjeshuis/café. Dat plan is destijds door het college van burgemeester en wethouders van Smallingerland goedgekeurd. Banken werken niet mee In verband met de financiële mogelijkheden van de huisarts is het op dit moment niet mogelijk een definitieve huisartsenpraktijk te bouwen. De banken willen op dit moment niet meewerken aan de plannen, omdat zij geen jaarcijfers kan overleggen van de afgelopen drie jaar. Om deze reden en het feit dat zij een tijdelijke huurovereenkomst heeft in het pand van de voormalige huisarts die medio 2016 afloopt, zoekt zij naar een oplossing. De voormalige huisarts heeft de woning te koop staan en op het moment dat deze verkocht wordt moet de huisarts binnen twee maanden vertrekken. Om deze reden vraagt zij om tijdelijk een unit te mogen bouwen op de plek waar in de toekomst waarschijnlijk een nieuwe huisartsenpost zal worden gebouwd. Het nieuwe plan bestaat uit een tijdelijke unit van onbehandeld grenen. Deze komt op de zelfde plaats waar de echte praktijk later kan worden gebouwd. De inrit en het parkeren worden direct definitief aangelegd. Vijf jaar De gemeente is gevraagd mee te werken aan het tijdelijk realiseren van een huisartsenpost, met mogelijk nog een aantal aanvullende medische diensten. Het college gaat akkoord met de aanpassingen, zodat voor de komende vijf jaar een tijdelijke huisartsenpost op de lendrachtsingel in Opeinde is toegestaan. De huisarts betaalt aan de gemeente een bedrag van 3.000 euro om het bestemmingsplan te laten aanpassen via een zogenoemde anterieure overeenkomst, zoals eerder is overeengekomen.