Kerkje op Petersburg mag na verbouwing weer bewoond worden

OOSTERWOLDE - Het voormalige kerkje op Petersburg onder Donkerbroek mag worden omgebouwd tot woning. De gemeente Ooststellingwerf is bereid de bestemming van het kerkje daarvoor te wijzigen.

Het voormalige kerkje is een opvallend gebouw aan de weg tussen Wijnjewoude en Donkerbroek, ter hoogte van het buurtschap Petersburg. De heer Robben heeft bij de gemeente gevraagd of hij het voormalige kerkje mag verbouwen tot woning. De kavel lag tot voor kort aan de drukke N381, maar nu die is verlegd, wordt de doorgaande bestaande weg afgewaardeerd naar een 60 km weg. Zondagsschool Het perceel heeft nu nog de bestemming agrarisch bedrijf. Het pand, dat in het verleden dienst deed als zondagsschool en later werd gebruikt voor de verkoop van houten vloeren, houtkachels en als reclame-object, staat al geruime tijd leeg. De bouw van een woning is volgens het bestemmingsplan niet toegestaan. Om medewerking te kunnen verlenen zal er een zogenaamd 'postzegelplan' of een Wabo-procedure moeten worden opgestart. De gemeenteraad zal dit bestemmingsplan moeten vaststellen, waarna het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân er akkoord moet gaan. Volgens het college is het verantwoord om toestemming te verlenen, onder de voorwaarde dat de plek op zichzelf bijzonder moet blijven gezien de historie. Het ombouwen tot woning is volgens het college stedenbouwkundige gezien een verantwoorde invulling. Kwaliteitsteam Het wijzigen van de bestemming en het verbouwen tot woning is in strijd met het provinciaal beleid, maar het kwaliteitsteam van de provincie heeft zich al positief uitgesproken over het bouwplan. Voorwaarde is wel dat de landschappelijke kwaliteit en de cultuurhistorische kwaliteit niet worden aangetast. Een uitbreiding van het bestaande pand is hierbij heel goed mogelijk. Op basis hiervan zijn intussen door architect De Jong uit Lemmer enkele schetsen gemaakt. De kosten voor de te voeren procedure en de totale aanleg van infrastructurele voorzieningen zoals parkeerplaatsen, verlichting en riolering komen voor rekening van de aanvrager. Dit geldt ook voor eventuele onderzoeken die nog dienen plaats te vinden. Ook moet is de aanvrager verantwoordelijk voor eventuele planschade.