Dodenherdenking in Burgum

Drachten - Woensdagavond 4 mei vertrok om 19.20 uur de stille tocht naar het oorlogsmonument op de begraafplaats bij de Kruiskerk.

Voorop speelden vijf drummers van De Marko's een sobere roffel. Onderweg sloten steeds meer mensen zich aan bij de stille tocht. Bij aankomst bij het monument op de begraafplaats was er een uitvoering van "Abide with me" door de Burgumer muziekverenigingen Hallelujah en Apollo. Net als voorgaande jaren stonden er dit jaar veteranen bij het monument opgesteld. Na een gedicht van Anne Marije Assink van KBS De Reinbôge en een toespraak van burgemeester Ter Keurs werd een aantal kransen gelegd. Na de twee minuten stilte, die volgden op 'The Last Post', werd het Wilhelmus gespeeld door de Burgumer muziekverenigingen. Hierna ging de stoet weer terug naar Glinstra State.