PvdA Smallingerland komt naar Oudega

Drachten -  PvdA Smallingerland houdt donderdag 12 mei om 19.30 uur een openbare vergadering voor inwoners van Oudega.

De bijeenkomst wordt gehouden in Café De Skippersseal aan Op 'e Wal 4 in Oudega. Zij willen met de inwoners in gesprek over onderwerpen die spelen in Oudega: Oudega aan het water, wonen en zorg, leefbaarheid (woningmarkt, voorzieningen). De PvdA Smallingerland is vorige maand gestart met het houden van bijeenkomsten in de dorpen en wijken. In Opeinde zijn zij in gesprek gegaan met hun eigen leden. Deze opzet werd goed ontvangen en wordt in Oudega voortgezet, maar is nu toegankelijk voor iedereen. Op deze manier krijgt de PvdA meer zicht op wat er speelt bij inwoners, en kunnen inwoners rechtstreeks hun vragen stellen. Het is voor de PvdA een mooie gelegenheid om uitleg te geven over gevoerd beleid, gemaakte keuzes en het 'ophalen' van nieuwe ideeën.