De 12 meisjes van de Ulo uit de jaren 50 zijn nu bijna 80

DRACHTEN - Voor de achtendertigste keer kwamen vanmiddag twaalf 'meisjes uit de jaren vijftig' bij elkaar, die lang geleden examen deden op de openbare Ulo in Drachten. Ze maakten een boottochtje over de nieuwe Drachtstervaart. ,,Hjir hoecht Drachten him net foar te skamjen.''

Tekst en foto's Fokke Wester Van de dames passeren drie dit jaar de 80, de rest volgt volgend jaar. ,,It is de 38ste kear dat wy by inoar komme, mar it is fansels mar ôfwachtsjen hoefolle reüny's oft der noch achteroan komme'', zegt Foky Bergsma-van der Baan uit Drachten. Zij mocht dit keer het jaarlijkse uitje organiseren. Ze koos voor een vaartochtje in een sloep vanaf jachthaven de Drait over de nieuwe Drachtstervaart naar het einde bij de Dam. Daarna keerde het schip om af te meren in de passantenhaven, waar een maaltijd klaar stond in grand-café De II Heeren. Vriendinnengroepje Vijf van de deelneemsters wonen nog in Drachten, de anderen wonen verspreid over Friesland en de rest van Nederland. Allemaal hebben ze tussen 1955 en 1960 examen gedaan aan de openbare Ulo, die aan de Berglaan stond. Op de zelfde plaats staan nu flatgebouwen en de parkeergarage. De twaalf vormden destijds al een hecht vriendinnengroepje. In 1954 hebben ze bij Foto Comello in de Zuiderbuurt een groepsfoto laten maken. ,,Dat dienen wy omdat Geke Koster ferhûzje soe'', legt Joukje Visser uit. Toen zij in 1979 die foto weer eens onder ogen kreeg, besloot ze de anderen op te trommelen voor een reünie. ,,Ik sei, wat soe it moai wêze as wy werris wat mei mekoar dwaan koenen en sûnt ha wy alle jierren mekoar troffen. Soms yn Drachten, mar wy ha ek wol nei Brussel west, Skylge, Amelân en Skier. By elk lustrum pakke wy it wat grutter oan. Sa ha wy meiiïnoar nei de musical Sister Act west yn Skeveningen.'' Bij de laatste grote reünie van de voormalige Ulo, die bezocht werd door meer dan vierhonderd oud-leerlingen, bleek dat zij twaalven als enigen elkaar nog regelmatig zien. De redens uûnder De groep was in de jaren vijftig altijd bij elkaar, vertelt Anneke Wielema-Jonker (79) uit Arnhem. ,,Simmers gienen wy mei de hiele klasse te swimmen op Smelle Ie en as der winters iis lei, dan bûnen wy hjir op'e Feart de redens ûnder. Dan rieden wy as groep nei Hotel Oostergo yn Grou en dêr hongen wy de redens sa lang oer de rêchleunings fan de stuollen.'' Sjoukje Visser heeft een plakboek mee met oude foto's. Er wordt veel gewezen en gelachen bij het bekijken van de oude portretten. Wielema is een van de verst wonenden van de groep. Ze komt niet vaak meer in Drachten. ,,Allinnich noch mei reünys, haha. Dat tochtje oer dy Drachtsterfeart hat my oars bêst foldien. Hjir hoecht Drachten him wier net foar te skamjen, it sjocht der prachtich út. It is fansels nostalgy, want it is net deselde feart mear, dy fan froeger wie rommeliger. It is no strakker en rjochter, ek moai.'' Een van de andere dames vat het kort en bondig samen: ,,Froeger is froeger, no is no.''