Sporthal in De Folgeren moet volgend jaar op 1 maart klaar zijn

DRACHTEN - De nieuwe Sporthal in de Folgeren moet volgend jaar op 1 maart opgeleverd worden. De gemeente heeft het werk vorige week gegund aan Bouwmaatschappij Hendriks uit Assen. Met de bouw is een bedrag van 900.000 euro gemoeid.

Voor de bouw van de nieuwe gymzaal die in de plaats komt van wijkcentrum De Waring is gekozen voor een zogenoemde Design & Build-procedure, waarbij zowel ontwerp als uitvoering in één keer is aanbesteed. Voor de meervoudig onderhandse aanbesteding waren drie partijen uitgenodigd, maar tijdens de procedure heeft Bouwbedrijf Reitsma uit Drachten (onderdeel van Rottinghuis Groningen) zich teruggetrokken. Daarna bleven Hendriks en Bouwgroep Dijkstra Draisma uit Bolsward over. Voor de aanbesteding was een maximaal bedrag aangegeven van 760.000 euro, exclusief btw. De partijen zijn daarbij uitgedaagd om binnen dit budget de maximale kwaliteit te behalen en een zo aansprekend mogelijk ontwerp in te dienen. Reitsma/Rottinghuis trok zich terug uit de aanbesteding omdat ze volgens de gemeente niet in staat waren binnen het budget aan de vraag te voldoen. De inschrijvingen van de beide andere aannemers sloten exact aan op het plafondbedrag. De plannen zijn op maandag 21 maart voorgelegd aan de welstandscommissie, die beide ontwerpen goedkeurde. Op dinsdag 22 maart zijn beide plannen gepresenteerd aan de beoordelingscommissie, die bestond uit vertegenwoordigers van de gemeente en de grootste gebruikers, het sportbedrijf en de beide scholen De Bolder en Het Anker in De Folgeren. Zij kozen uiteindelijk voor het plan van Hendriks. Zie ook: Sluiting en sloop voor wijkcentrum de Waring