Gemaal Offerhaus open voor publiek tijdens Wereldvismigratiedag

Earnewâld - ÂLD - Gemaal Offerhaus bij Earnewâld is op zaterdag 21 mei, Wereldvismigratiedag, van 10.00 tot 14.00 uur geopend voor publiek.

Wetterskip Fryslân geeft dan uitleg over de werking van het gemaal en 0ver het fishtrack systeem waardoor vissen het gemaal ongeschonden kunnen passeren. Het gemaal is gevestigd aan de Koaidyk, Earnewâld (richting Oudega, tegenover het bezoekerscentrum van It Fryske Gea). Een gezonde visstand is een belangrijke graadmeter voor de waterkwaliteit. Daarvoor is het belangrijk dat vissen ongehinderd kunnen trekken binnen hun leefen paaigebieden. Dijken, gemalen, sluizen en stuwen vormen voor vissen vaak een lastige barrière. Onder het motto ‘Ruim baan voor vissen’ werkt Wetterskip Fryslân daarom samen met de Noordelijke waterschappen aan het vispasseerbaar maken van de zeedijken en van gemalen, sluizen en stuwen in het achterland. Gemaal Offerhaus was één van de eerste gemalen met het zogenaamde fishtrack systeem. Hierdoor kunnen vissen het gemaal zowel stroomopwaarts als -afwaarts ongehinderd passeren. Excursie Alde Feanen Tijdens Wereldvismigratiedag, zaterdag 21 mei, wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor het belang van vismigratie. Zo houdt It Fryske Gea ’s die dag om 20.30 uur een vaartocht door de Alde Feanen waarbij eveneens aandacht is voor vismigratie. Een overzicht van alle activiteiten staat op: www.worldfishmigrationday.com.