Gemeente houdt 'vrijwel nihil' over aan verkoop kavel Kerkstraat

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland heeft een kavel aan de Kerkstraat verkocht, zodat er een winkel gebouwd kan worden. Per saldo bleef er niet veel van over.

De kavel aan de Kerkstraat, tussen de Kaden en het Raadhuisplein, is gekocht door J. Brander voor een bedrag van 45.000 euro. Dat is de prijs die is vastgesteld na een onafhankelijke taxatie. Brander wil op het stuk grond een winkelpand bouwen. De gemeente heeft daar eerder al een omgevingsvergunning voor verleend. Volgens de gemeente past de bebouwing in de stedenbouwkundige visie op de verbindende stegen en versterkt de nieuwbouw de verbinding van De Kaden met het Raadhuisplein. Uit het noodzakelijke bodemonderzoek bleek echter de grond zo erg vervuild, dat er een sanering nodig was. Dat schoonmaken kostte de gemeente bijna 20.000 euro. Verder moest er een kastanjeboom worden gekapt (à 3.800 euro), moest er werk worden verricht door BAM (9.300 euro) en moest een vergoeding van 1000 euro worden betaald in verband met het afkopen van het recht van overpad van de buren. De verkoopakte bij de notaris kostte Smallingerland nog eens 1500 euro, zodat er uiteindelijk een bedrag van 9.500 euro overbleef. Dat is door de gemeente opzij gezet en kan worden gebruikt als er nog meer onvoorziene kosten opdoemen. Als dat geld niet helemaal wordt opgemaakt, kan er alsnog nog een positief resultaat geboekt worden. 'Vrijwel nihil', concludeert de gemeente. Zie ook: Nieuwe winkel moet Drachtster Kerkstraat ‘volmaken’ Gemeente wil meewerken aan nieuwe winkel in de Kerkstraat