Jacob Folkerts nieuwe voorganger Vrije Baptistengemeente Bethel Drachten

DRACHTEN -  Afgelopen week hebben de gemeenteleden van de Bethelgemeente tijdens een gemeente-vergadering ingestemd met het voorstel van de Raad van Oudsten om Jacob Folkerts te beroepen als voorganger en opvolger van Orlando Bottenbley.

Na enkele dagen van overdenking heeft Jacob vandaag laten weten dit beroep te aanvaarden. De gemeente heeft enthousiast gereageerd op zijn komst. Jacob en Leonie Folkerts hebben hun wortels in Bethel. Jacob groeide op in Donkerbroek en leerde zijn vrouw Leonie kennen op de middelbare school, de CSG Liudger. Jacob volgde een theologische opleiding aan de Evangelische Theologische Hogeschool in Veenendaal. Zijn eindstage heeft Jacob Folkerts gevolgd in Bethel, waarbij Orlando Bottenbley het echtpaar de gelegenheid gaf het gemeentewerk van binnenuit te leren kennen. Jacob Folkerts woonde destijds de verschillende raadsvergaderingen bij, sprak af en toe in diensten en liep mee in de verschillende vormen van pastoraat. De Bethel-wortels van Jacob Folkerts reiken nog dieper. Grootvader Roel Folkerts was oudste in de Bethelgemeente toen de andere grootvader Jaap Ketelaar als voorganger werd beroepen. Jacobs ouders leerden zo elkaar op tienerleeftijd al kennen. In het begin van zijn studieperiode vertrok het echtpaar naar Zoetermeer waar Leonie werk had gevonden. Ze sloten zich aan bij een plaatselijke Parousia-gemeente, waar Jacob Folkerts actief was in het gemeentewerk. Vanaf 2006 is hij daar werkzaam geweest als Zorgpastor. In 2011 heeft Jacob met succes de masteropleiding theologie aan de Theologische Universiteit Kampen (van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt) afgerond. Sinds 2011 is hij voorganger van de Vrije Baptistengemeente Texel. Jacob en Leonie Folkerts hebben drie zoons. Het is de bedoeling dat Jacob en Leonie Folkerts in september zullen starten als voorgangersechtpaar binnen de Bethelgemeente. De huidige voorganger, Orlando Bottenbley, zal het echtpaar een jaar begeleiden.