Weerbaarheidstraining Rots & Water voor kinderen

Drachten - Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Smallingerland organiseert vanaf 30 mei de gratis weerbaarheidstraining Rots & Water voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar.

Weerbaar zijn betekent dat kinderen op een passende manier kunnen opkomen voor zichzelf. Ze leren over het hebben van zelfrespect, zelfvertrouwen,het herkennen van grenzen en op te komen voor zichzelf. Vaardigheden die je ieder kind gunt. Rots & Water is wekelijks op maandagmiddag van 16.00 tot 17.00 in Drachten, waarvan vijf keer voor en vijf keer na de zomervakantie. Meer informatie of aanmeldingen via Gretha Pool, g.pool@smallingerland.nl, telefoonnummer 06-13122534 of kijk op www.smallingerland.nl. Leren opkomen voor jezelf Rots & Water is een weerbaarheidstraining voor jongens en meisjes vanaf 8 tot en met 12 jaar, die willen leren om op een goede manier voor zichzelf op te komen in de omgang met anderen. De training bestaat uit tien sessies van een uur onder begeleiding van een gediplomeerde Rots & Water docent. Er is aandacht voor het verbeteren van zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen, maar ook voor het fysiek, mentaal en mondeling weerbaar worden. Daarnaast leren de kinderen sociale en communicatieve vaardigheden. Door het doen van verschillende opdrachten leren de kinderen hun eigen weg te kiezen, grenzen te stellen en om te gaan met bijvoorbeeld groepsdruk, pesterijen of onzekerheid. De kinderen staan na afloop van de training steviger in hun schoenen. CJG Smallingerland Het CJG Smallingerland is een samenwerkingsverband tussen organisaties die met kinderen en jongeren van 0-23 jaar werken. Bij het CJG kunnen (aanstaande) ouders, verzorgers, jongeren en professionals terecht met vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid. Het CJG is bereikbaar via www.cjgsmallingerland.nl, telefoonnummer 088- 5 335 300 of via e-mail gebiedsteam@smallingerland.nl. Alledaagse tips zijn te vinden op de Facebookpagina.