Woensdag startsein Transferium Oost en herinrichting Ureterpvallaat

DRACHTEN - Er wordt al druk gegraven op Ureterpvallaat. Woensdag begint het werk pas echt aan de projecten Transferium Drachten-Oost en de herinrichting van Ureterpvallaat.

Gedeputeerde Sietske Poepjes, directeur bij Rijkswaterstaat Els van Grol en wethouder Ron van der Leck van de gemeente Smallingerland geven woensdagmiddag het startsein voor de projecten Transferium Drachten-Oost en de herinrichting Ureterpvallaat. Beide projecten zijn onderdeel van de provinciale Investeringsagenda Drachten-Heerenveen. Het nieuwe transferium wordt aangelegd aan de Zonnedauw, op het voormalig parkeerterrein van hotel Van der Valk. Transferium Drachten-Oost vervangt straks busstation Van Knobelsdorffplein als centraal busknooppunt van Drachten. Het transferium krijgt 8 halteperrons, fietsenstallingen, een chauffeursruimte, 3 abri's dichtbij de perrons, parkeerplaatsen en een informatieruimte voor de reizigers. Het overstappunt is ontworpen vanuit de gedachte dat reizigers er prettig moeten kunnen verblijven; het krijgt een parkachtige uitstraling met veel groen. De herinrichting van het Ureterpvallaat heeft als doel een betere en snellere verkeersdoorstroming door de aanleg van twee turborotondes. De verkeersveiligheid verbetert doordat de wachtrijen op de op- en afritten van de Wâldwei verdwijnen. Ook voor fietsers wordt het veiliger. Zij hoeven de op- en afritten van de N31 niet meer over te steken. Het Ureterpvallaat wordt straks een uitnodigende entree van Drachten met het karakter van een laan. Binnen de provinciale Investeringsagenda zijn dit de eerste projecten die in Drachten ten uitvoer komen. Provincie, gemeente en bedrijfsleven werken binnen de Investeringsagenda samen aan de bereikbaar en economische positie van Drachten. Het geld voor de Investeringsagenda is afkomstig van het Rijk, als compensatie voor het feit dat de Zuiderzeespoorlijn (Amsterdam-Groningen, met een station in Drachten) niet doorging.