PvdA-fracties acht gemeenten eisen snel helderheid over Caparis

DRACHTEN - De PvdA-fracties van de acht gemeenten die betrokken zijn bij Caparis maken zich grote zorgen over de recente ontwikkelingen bij Caparis.

Gisteren zegde de Ondernemingsraad van Caparis het vertrouwen op in de Raad van Commissarissen, eergisteren werd het ontslag van een directeur door de rechter terug gedraaid. Eerder al speelden problemen over het naleven van de CAO. De acht fracties hebben gezamenlijk een brief geschreven aan de wethouders Feitsma en Van Esch, die voorzitter zijn van respectievelijk de wethouders in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en de Gemeenschappelijke Regeling Caparis. De socialistische fracties in de gemeenteraden van Achtkarspelen, Heerenveen, Leeuwarden, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Weststellingwerf verzoeken om een informatiebijeenkomst waarin de verantwoordelijke wethouders de gezamenlijke raden informeren, vragen beantwoorden en helder uiteenzetten hoe zij de komende weken en maanden sturen en toezien op een deugdelijke en veilige werkomgeving en goed opdrachtgeverschap. De acht fracties willen inzicht krijgen hoe de betrokken gemeenten blijven werken aan de toekomstvisie van de sociale werkvoorziening voor de huidige werknemers en toekomstige. Hieronder de volledige brief van de fracties: Sinds enige tijd is het weer onrustig bij Caparis. Er is gerommel in de directie, de Raad van Commissarissen is nog niet compleet, de Ondernemingskamer moet zich buigen over een kandidaat voor de RvC namens de OR en de CAO lijkt niet te zijn nageleefd voor sommige werknemers. De PvdA fracties van de 8 deelnemende gemeenten in Caparis en de GR betreuren die onrust in hoge mate. Het versterkt de onrust die er al langer leeft onder de werknemers en versterkt hun onzekerheid. Dit alles kost de organisatie tijd en energie. En dat gaat ten koste van het herstructureringsproces waartoe is besloten en wat zo broodnodig van start moet gaan. Deze vertraging is niet goed voor de onderneming Caparis en voor haar medewerkers. Het leidt af van waar het om zou moeten gaan: goed ondernemerschap met goed en voldoende werk, maar ook een veilige werkomgeving voor de kwetsbare groep medewerkers. Waar leiderschap en sturing noodzakelijk is, hebben wij zorg over die sturing. De directie is incompleet, evenals de Raad van Commissarissen. Door de complexe structuur van de NV Caparis en de GR SW Fryslân zijn in totaal 16 wethouders betrokken. De 8 gemeenteraden staan daarbij op grote afstand. In diverse gemeenten zijn de huidige ontwikkelingen bij Caparis op de agenda gezet, door middel van schriftelijke vragen of debatten. Wat tot nu toe echter ontbreekt is een informatiebijeenkomst waarin de verantwoordelijke wethouders de gezamenlijke raden informeren, vragen beantwoorden en helder uiteenzetten hoe zij de komende weken en maanden sturen en toezien op een deugdelijke en veilige werkomgeving en goed opdrachtgeverschap. En ons zo inzicht geven hoe de betrokken gemeenten blijven werken aan de toekomstvisie van de sociale werkvoorziening voor de huidige werknemers en toekomstige. De fracties van de Partij van de Arbeid van de 8 gemeenten verzoeken de wethouders AvA en GR een dergelijke informatiebijeenkomst op korte termijn te organiseren, vooraf de benodigde informatie schriftelijk toe te sturen (indien vereist vertrouwelijk) en de raadsleden hiervoor tijdig uit te nodigen. Met vriendelijke groet, de PvdA fracties Achtkarspelen, Heerenveen, Leeuwarden, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Weststellingwerf Zie ook: OR van Caparis zegt vertrouwen op in Raad van Commissarissen