Deel van Burgemeester Wuiteweg krijgt naam Laweiplein

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland heeft een deel van de Burgemeester Wuiteweg de naam Laweiplein gegeven. Het gaat om het plein voor de schouwburg.

De rotonde op de kruising van de Wuiteweg met de Gauke Boelensstraat en de Berglaan droeg al langer de naam Laweiplein. De Lawei heeft de naamsverandering aangevraagd op advies van de gemeente zelf. Daardoor verandert ook het officiële adres van het theater in Laweiplein. Het zelfde is eerder gedaan bij het Museum. Het plein tussen Museum en Bibliotheek behoorde oorspronkelijk ook tot de Wuiteweg, maar is later hernoemd tot Museumplein. Het besluit is in januari van dit jaar genomen door de Naamgevingscommissie en nu bevestigd door het college van burgemeester en wethouders. Het stuk weg tussen Laweiplein en Museumplein blijft Wuiteweg heten, evenals de weg voor het Laweiplein. Restaurant Peking heeft aangegeven geen belangstelling te hebben voor een eventuele adreswijziging en behoudt haar huidige adres. Dat geld ook voor de bedrijven ten noorden van de rotonde, waaronder restaurant De Koriander en de ABN/AMRO-bank.