Smallingerland wil wal met oude vuilstort overdragen aan de provincie

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland voert overleg met de provincie over de overdracht van de stortplaats / geluidswal langs de Drachtstervaart. De 'dijk' wordt per 1 januari overgedragen.

De gemeentelijke stort langs de Drachtstervaart is tientallen jaren gebruikt om het huishoudelijk afval van de gemeente Smallingerland kwijt te raken. De aanwezigheid van de 'giftige dwinger' belemmerde echter sterk de mogelijkheden voor woningbouw of andere plannen aan de westzijde van Drachten. Toen de gemeente het idee voor het heropenen van de Drachtstervaart overnam van wijlen dominee Jan Hofstra, werd een plan gemaakt dat bestond uit drie onderdelen: het open graven van de vaart, het opruimen en inpakken van het afval en het bouwen van een nieuwe woonwijk op de plek van de vuilstort. Dikke laag folie Het afval van de vuilstort is jaren geleden ingepakt in een dikke laag folie en verwerkt tot geluidswal tussen de woonwijk en industrieterrein De Haven. De gemeente wil de voormalige stort per 1 januari kwijt. Dat betekent dat er dit jaar nog wel geld moet worden uitgegeven voor het in de gaten houden en onderhouden van de wal. Aannemer Van der Wiel zal die taak dit jaar uitvoeren. Dat kost Smallingerland een bedrag van 52.200 euro. De gemeente heeft overwogen om de geluidswal in eigen beheer te houden. De metingen geven de laatste jaren een stabiel beeld, zodat er geen reden is voor bezorgdheid. Daarmee zou de gemeente 2,2 miljoen euro besparen, die dan ergens anders aan besteed kan worden. Probleem is dat de gemeente er dan helemaal zelf voorstaat, als er in de toekomst toch problemen ontstaan. Dat kan een veelvoud kosten van het bedrag dat nu zou worden bespaard. Ambtelijk is er binnen het gemeentehuis een voorkeur om dit risico aan de provincie over te dragen. Uit de eerste gesprekken is gebleken dat de provincie niet onwelwillend staat tegenover een overdracht. Rekenrente In Leeuwarden is vorig jaar echter wel wat gewijzigd aan de voorwaarden. De rekenrente op basis waarvan de afkoopsom bepaald moet worden is verlaagd naar 4,24 procent. Dit rentepercentage is door Provinciale Staten voor een periode van 10 jaar vastgelegd. Op basis van dit percentage is inmiddels een nieuwe berekening gemaakt van het doelvermogen. Dat komt uit op ongeveer 2.250.000 euro, inclusief de opslag voor onvoorziene risico's. Dat bedrag is 50.000 euro hoger dan het bedrag dat Smallingerland er op de gemeentelijke begroting voor had gereserveerd. Dat verschil geeft volgens het college echter geen reden de besprekingen nu te stoppen.