Kap van vijftien boomsingels zorgt voor onrust aan de Rottevalster Rydwei

ROTTEVALLE - Bewoners van de Rydwei onder Rottevalle hebben bij de gemeente Smallingerland aan de bel getrokken over de kap van vijftien boomsingels.

Volgens de bewoners is door de volledige kap van de boomsingels tussen kerst en Oud & Nieuw een prachtig stukje coulissenlandschap onherkenbaar vernield. ,,We begrijpen niet hoe dit heeft kunnen gebeuren. De singel langs de Rydwei is in het Bestemmingsplan Buitengebied beschermd en had überhaupt niet op deze wijze gekapt mogen worden'', aldus de buurtbewoners in de brief aan de gemeente. Volgens hen is iedere wijziging van de singels in strijd met de voorschriften. Ook op basis van de Boswet had niet gekapt mogen zoals nu is gebeurd, hebben de bewoners van de Provincie vernomen. In fasen Onderhoud was wel toegestaan, maar alleen in fasen. Op dit moment wordt een pril herstel van sommige boomsingels verhinderd doordat delen van houtsingels sinds de vorige winter worden afgedekt met takkenbossen. ,,Deze hadden allang verwijderd moeten worden. Smallingerland is normaal gesproken zo trots op zijn natuur- en cultuurlandschap, maar laat hier al ruim een jaar lang eigen falen in handhaving ongemoeid.'' De bewoners vragen de gemeente om handhaving van het Bestemmingsplan en de Boswet, het intrekken van een eventuele vergunning en het zorgen voor compensatie. ,,Wij stellen voor dat de gemeente zorgdraagt voor aanplant van eiken op openbaar terrein, die past bij de oorspronkelijke inrichting van de Rydwei.'' De gemeente heeft inmiddels maatregelen genomen en overleg gehad met zowel de eigenaresse van de landerijen als de gebruiker. De nadruk ligt daarbij volgens de gemeente op een goed herstel van de houtsingels en het voorkomen van verdere aantasting. De eigenares wordt verplicht om er voor te zorgen dat de herbeplanting is uitgevoerd in het najaar van 2017. Dit is de termijn van drie jaar na de uitgevoerde kap die in de Boswet staat. Ook worden er afspraken gemaakt met de eigenaar en gebruiker over het verdere onderhoud van de boomsingels. De gemeente verleende in 2013 een vergunning voor de kap van 25 houtsingels. Daarmee was het kappen toegestaan. Het intrekken van de vergunning kan dus niet meer, omdat die volgens de regels is verleend. Er is echter geconstateerd dat er meer werd verwijderd dan is vergund. Hierop heeft de gemeente geëist dat er geen kap meer plaats mag vinden totdat de boomsingels weer aangegroeid, dan wel opnieuw beplant zijn. Na dit herstel mag er weer overgegaan worden naar normaal onderhoud. Broedende vogels Het compenseren van de kap op openbaar terrein is volgens de gemeente niet mogelijk langs de gemeentelijke weg in verband met kabels en leidingen. Wel zegt de gemeente toe dat er extra toezicht komt op het kappen van boomsingels. De gebruiker heeft daarnaast toestemming gekregen om de takkenbossen te verbranden zodat de boomsingels zich beter kunnen herstellen. Vooraf is gecontroleerd op broedende vogels. Bij het branden van het natte hout kwam zoveel rook vrij, dat zelfs de brandweer er bij moest komen. ,,Bij een eventuele volgende aanvraag om ontheffing gaan wij dit kritischer bekijken'', belooft de gemeente. Om te zorgen voor betere contacten tussen de buurtbewoners en de eigenaar en gebruiker van de landerijen is door de gemeente een mediator ingesteld. In een speciale bijeenkomst bespreken alle partijen hoe het herstel van de boomsingels moet plaatsvinden.