Eigen FabLab voor Bibliotheek Drachten

Drachten - Bibliotheek Drachten wil dit najaar met een FabLab starten.

Nu het fundament goed is gelegd met een sterke educatieve poot, de lancering van het E-booksplatform en de opening van het DigiTaalhuis is het tijd voor een nieuwe verdieping in het Huis van Kennis en Informatie: een FabLab. Fablab staat voor FabricationLaboratory; vrij vertaald een makerslab. In een FabLab kunnen bezoekers, jong en oud kennismaken met grafisch ontwerpen, digitale fabricage en andere digitale toepassingen. In het FabLab maken bezoekers zélf 3D-producties, fotoprints, bedrukte T-shirts, laseropdruk op hout, perspex, karton en nog veel meer. In het Fablab kan iedereen spelenderwijs kennis maken met alle aspecten van digitale fabricage, het is een leer- en werkplaats. Men kan de machines van het FabLab ook gebruiken voor werk, opleiding of hobby. FabLab in de bieb Van oudsher zijn de kerntaken van de bibliotheek het geven van informatie en het delen van kennis. In het verleden ging dat vooral m.b.v. boeken, maar de tijden veranderen en de middelen veranderen ook. Naast het delen van kennis op het gebied van mediawijsheid en mediavaardigheid ziet de bibliotheek het als een logische stap het palet aan te vullen met de nieuwste digitale technieken. Waardoor mensen kennis kunnen maken met apparaten die ze thuis (nog) niet hebben. In de optiek van de bibliotheek zal dit bijdragen aan een nieuwe vorm van geletterdheid, namelijk een competentie in moderne technieken in een steeds digitalere wereld. In het verleden is het mobiele FabLab van de Friese Bibliotheken regelmatig te gast geweest bij de bibliotheek. De belangstelling was zo overweldigend, dat de bibliotheek niet lang getwijfeld heeft over het opzetten van een eigen Fablab. Een bescheiden bijdrage van het Iepen Mienskipsfûns gaf hen een duwtje in de goede richting. Vrijwilligers Het wordt een FabLab in ontwikkeling. Mensen kunnen in het Fablab terecht voor workshops en demonstratiesessies, waarin ze leren omgaan met de apparatuur. De bedoeling is dat er op termijn  een ruim cursusaanbod zal ontstaan voor beginners en gevorderden voor verschillende leeftijden. Ook wordt onderzocht of het mogelijk is educatieve programma’s voor het onderwijs aan te bieden. Daarnaast zullen bezoekers terecht kunnen in het FabLab tijdens de vrije inloopuren. Hoeveel uurtjes dat zullen zijn is nog de vraag. De bibliotheek is nog op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden het Fablab te bemensen tijdens de vrije inloopuren. Mensen die hierin geïnteresseerd zijn kunnen hierover meer vinden op de website van de bibliotheek.