Raad en college buigen zich woensdag opnieuw over Koopzondag

DRACHTEN - De gemeenteraad en college buigen zich woensdagavond opnieuw over de koopzondag in Drachten.

Volgens een artikel in de Leeuwarder Courant van maandag heeft de discussie weinig kans van slagen. Het college zou de bijeenkomst willen beginnen met een verklaring dat er niet wordt getornd aan het coalitieprogramma. Daarin is twee jaar geleden vastgelegd dat er in deze regeerperiode geen koopzondag wordt ingevoerd. Die afspraak maakt deel uit van een pakket afspraken op basis waarvan in 2014 het college tussen PvdA, D66, CU en SP is gevormd. Beide laatste partijen waren tegen de koopzondag. Lokale partij ELP komt nu met het initiatiefvoorstel om de discussie opnieuw te voeren nadat onderzoek begin dit jaar heeft uitgewezen dat ook onder Drachtster winkeliers een meerderheid voor de invoering van koopzondag in Drachten is. Dat geldt ook voor christenen (75 procent voor). ,,Consumenten bepalen meer en meer zelf hun koopmoment en laten zich steeds minder leiden door bestaande openingstijden. Ondernemers zijn dienend aan de consument, althans dat zou zo moeten zijn, het oude gezegde is toch "de klant is koning". Internet is 24 uur per dag beschikbaar, ondernemers moeten hun winkels ook open kunnen hebben op de momenten waarop de moderne consument dat vraagt. Dit is al lang geen innovatie meer, maar modern ondernemerschap'', aldus het initiatiefvoorstel. ,,Wanneer zelfs het draagvlak bij tegenstanders verandert, is het dan niet aan de politiek om gehoor te geven aan onze eigen middenstand? Nu de uitslag van de enquête anders aangeeft dan de uitgangspunten waarop het coalitieakkoord is gesloten, is het dan niet tijd om dit standpunt te heroverwegen in een open en transparant debat? De praktische invulling van de mogelijkheid tot zondagsopening kan, vanuit het principe "loslaten in vertrouwen", aan de ondernemers zelf overgelaten worden.''