Expositie 'Heit fan Ús Mem' over G.J. Adema

earnewâld - ÂLD - Voor het eerst is er een overzichtstentoonstelling te zien over het leven en werk van de schilder en beeldhouwer G.J. Adema.

Door familie en kennissen van Adema is het initiatief genomen voor een overzichtstentoonstelling. Dit initiatief is opgepakt door het Fries Landbouwmuseum, het Historisch Centrum Leeuwarden en Tresoar. In de zomermaanden zijn er drie afzonderlijke tentoonstellingen in deze instellingen. In het Fries Landbouwmuseum in Earnewâld worden vooral schilderijen en beelden van paarden en koeien getoond. In het Pier PanderMuseum in de Prinsentuin van Leeuwarden zijn beeldhouwwerken te zien. In Tresoar is een algemene overzichtstentoonstellingvan het leven en werk van Adema te bekijken. Gerhardus Jan Adema (Franeker, 26 december 1898 - Leeuwarden, 15 december 1981) is vooral bekend als de maker van Ús Mem, waarschijnlijk het bekendste standbeeld van Fryslân, dat in 1954 op het Zuiderplein in Leeuwarden werd geplaatst in opdracht van het jubilerende Friesch Rundvee Stamboek. Adema heeft veel meer beelden gemaakt. Deze zijn op verschillende plaatsen in Fryslȃn en ook daarbuiten te vinden. Daarnaast schilderde en tekende hij ook, vooral paarden, maar ook portretten en landschappen. De exposities zijn te zien van 4 juni t/m 25 september.