Gemeente koopt jaar lang niet bij homoweigeraar A. Th. de Boer

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland boycot het bedrijf A.Th. de Boer een jaar lang omdat het bedrijf zich schuldig heeft gemaakt aan discriminatie.

Het bedrijf in tuinbenodigdheden A. TH. de Boer aan de Jade in de wijk Burmania weigerde vorig jaar de Drachtster student Bas van der Meer aan te nemen als stagiaire, omdat hij als homosexueel samenwoont met zijn vriend. Veroordeeld De Boer is daarvoor bij de rechtbank veroordeeld. De straf die is opgelegd is een geldboete van 1.600 euro, waarvan 800 euro voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. Daarnaast is een schadevergoeding toegekend van 1.475,50 euro. Deze is uit te splitsen in 975,50 euro als materiële en 500 euro immateriële schadevergoeding. Het college heeft eerder aangegeven gevolgen te willen verbinden aan de veroordeling van De Boer wegens discriminatie. De uitspraak is inmiddels onherroepelijk. In het Inkoop- en aanbestedingsbeleid van Smallingerland is onder punt 4 Algemene uitgangspunten opgenomen, dat de gemeente contracten wil afsluiten met integere ondernemers. Bij aantoonbaar discriminatoir gedrag op de arbeidsmarkt kan volgens de regels zonder meer worden gesproken over maatschappelijk verwerpelijk ongewenst en niet-integer gedrag. Een jaar is voldoende De veroordeling wegens discriminatie is nu voor het college van burgemeester en wethouders van Smallingerland aanleiding om een jaar lang geen inkopen bij De Boer te doen. Voor het bepalen van die periode is gekeken naar de aard van de zaak, de maximale periode van uitsluiting op grond van de Aanbestedingswet en de door de rechter opgelegde straf. Alles afwegend acht het college de periode van een jaar voldoende. De boycot gaat op 1 juni in. Het besluit wordt door een collegelid mondeling aan De Boer meegedeeld. De afgelopen jaren heeft Smallingerland voor verschillende bedragen ingekocht bij De Boer. Daarbij gaat het om een veelheid aan artikelen, zoals onderhoudsmaterialen, dienstkleding en dergelijke. In 2013 kocht de gemeente voor 52.000 euro in, in 2014 voor 31.000 euro, in 2015 voor 32.000 euro en dit jaar tot nog toe voor 10.000 euro. Omdat de gemeente geen afspraken met De Boer heeft over inkopen, kunnen de artikelen ook elders worden ingekocht, mogelijk alleen buiten de gemeente. Dit is wat lastiger, maar volgens b&w niet onoverkomelijk. ,,Wellicht zullen we daardoor zelf van bepaalde producten iets meer voorraad moeten aanleggen'', aldus het college. Zie ook: Geen stage voor Drachtster vanwege homoseksualiteit College keurt weigeren stagiair wegens seksuele geaardheid af Rechter oordeelt: De Boer moet boete betalen voor discriminatie Bas van der Meer