Succesvolle aanpak hondenpoep kost Smallingerland extra geld en mankracht

DRACHTEN - Het college van Smallingerland wil haar hondenpoepbeleid voortzetten, maar omdat het zo'n succes is, moet de gemeente er wel extra geld voor uittrekken.

Het voorzetten van het bestaande hondenbeleid kost Smallingerland 7.000 extra per jaar, voor de aanschaf van hondenzakken. Omdat er veel meer werk mee gemoeid is, moet ook de formatie worden uitgebreid met 0,7 fte. De kosten daarvoor zijn blijvend 21.000 euro per jaar. De gemeente wil een persoon uit de Bab-registratie aanstellen. Hondenpoepzakken In 2013 is het nieuwe hondenbeleid ingevoerd, met onder andere speciale prullenbakken met plastic zakjes, een opruim- en aanlijnplicht binnen de bebouwde kom en handhaving. In 2014 zijn er eenmalig bakken bijgeplaatst tot een aantal van 200 stuks. De hondenpoepzakken worden door de gemeente gratis verstrekt door middel van de dispensers op 200 bakken en 50 losse units. De afgelopen jaren is gebleken dat het hondenbeleid succesvol is. De geplaatste bakken worden veel gebruikt en in de praktijk blijkt dat ze zelfs twee keer per week moeten worden geleegd. Inmiddels heeft de gemeente een groter type afvalbak laten plaatsen. Hier kan wel meer in, maar uit hygiënische overwegingen moeten ook deze zeker in de zomermaanden twee keer per week geleegd worden. Naast de ongeveer 200 speciale hondenbakken zijn ook de normale 500 afvalbakken voorzien van een speciale sticker, om aan te geven dat ook hier de uitwerpselen in mogen worden gegooid. Daardoor zijn er nu volgens de gemeente voldoende plaatsen om hondenpoep kwijt te raken. Het aantal klachten over hondenpoep is duidelijk verminderd, terwijl er juist meer vragen zijn over hondenbakken, uitrenvelden en de verstrekking van de bekende rode hondenzakken. Halve baan Bij de start van het beleid ging de gemeente er nog vanuit dat een halve baan genoeg zou zijn om alle taken bij het wijkbeheer uit te voeren. Door het grote succes blijkt dat er steeds meer uren inzet nodig is voor de hondenbakken. In 2013 is er 1283 uur besteed aan het onderhoud en legen van de bakken. In 2014 nam dit zelfs toe tot 1897 uur. Hierin zijn ook de 200 uren geteld die nodig waren om borden te plaatsen bij de uitrengebieden. Vorig jaar heeft wijkbeheer 1694 uur gespendeerd aan de honden en de gemeente verwacht dat de inzet de komende jaren op dat niveau gehandhaafd kan blijven. Dat betekent dat er 0,7 fte extra nodig is. De afgelopen jaren is er door de drukte met de hondenpoep veel ander werk blijven liggen. Zo is 400 uur minder besteed aan het onderhoud van bestratingen en 600 uur minder aan het snoeien van uitzichthoeken en overhanging van beplantingen. De gemeente kon dus niet adequaat reageren op klachten en opmerkingen daarover, zodat gevaarlijke situaties langer bleven bestaan dan gewenst. Arbeidsbeperking De nieuwe werkplek wordt ingevuld met een persoon uit de Bab-registratie. Dat zijn mensen met een arbeidsbeperking. Het Rijk heeft de afspraak dat in 2025 in totaal 25.000 mensen met een arbeidsbeperking bij de overheid aan het werk zijn. Voor Smallingerland betekent dit totaal 10 à 12 plaatsen in 2025. Een plaats bestaat uit 25 uur. Smallingerland heeft een proef lopen bij Regon Milieuservice, maar het blijkt lastig om voor deze plek een geschikte kandidaat te vinden. De nieuwe extra functie bij wijkbeheer biedt wel de mogelijkheid om iemand uit de doelgroep aan het werk te helpen voor 25 uur per week. Er is al een geschikte kandidaat, die op dit moment stage loopt bij wijkbeheer. Hij kan volgens de gemeente makkelijk instromen in deze functie.