Predikanten Deelstra en Bottenbley: 'Gemeente nagelt A. Th. De Boer aan de schandpaal'

Drachten - Predikanten Teade Deelstra en Orlando Bottenbley vinden dat de gemeente Smallingerland op de stoel van de rechter is gaan zitten, nu het een jaar lang niet koopt bij A. Th. De Boer.

De gemeente Smallingerland boycot het bedrijf A.Th. de Boer een jaar lang omdat het bedrijf zich schuldig heeft gemaakt aan discriminatie door stagiair Bas van der Meer te weigeren, nadat duidelijk werd dat hij homosexueel is en een vriend heeft. ,,Ik vroeg mij af wat de gemeente hiertoe heeft bewogen", reageert ds. Teade Deelstra. ,,Laat mij eerst een voorbeeld geven. Op een middelbare school, ergens in het land, speelde zich het volgende af. Het schooljaar was nog maar net begonnen, of een leerling overtrad een aantal regels van de school. De directie kon dit niet tolereren, en besloot deze leerling voor een week te schorsen. Na de schorsing is deze leerling weer welkom op school. De hele klas besluit vervolgens om de leerling volstrekt te negeren. Niemand wil meer contact met hem, zodat deze leerling doodongelukkig de rest van het schooljaar moet proberen door te komen in een klas die hem vijandig gezind is. De directie prijst de klas vanwege deze houding: zo laat de klas zien dat ze afstand neemt van het gedrag, dat de leerling aan het begin van het schooljaar had gehad." Scheiding van de machten De rechter heeft geoordeeld dat de firma A. Th. De Boer zich schuldig heeft gemaakt aan discriminatie. Over deze zaak wil Deelstra op geen enkele wijze een oordeel geven. ,,Het vonnis van de rechter was duidelijk, de strafmaat ook, daarmee is wat mij betreft deze kwestie klaar." ,,Straf heeft in ons land een belangrijke functie. Bij het opleggen van eens straf gaat het om twee dingen: vergelding en preventie. Om ook de rechtspraak zuiver te houden, hebben wij in Nederland een scheiding van de machten. Zo mag de overheid zich niet bemoeien met de rechtspraak. Ik ben opgevoed met het idee, dat als iemand zijn straf heeft gehad, de zaak ook is afgehandeld. Als ik zelf thuis straf kreeg, kon ik daarna weer gewoon meedoen. In het voorbeeld van de school die ik noemde, zou ik mijn kinderen zo snel mogelijk van zo’n school afhalen en naar een andere school sturen. Als een leerling gestraft is, moet hij/zij daarna weer gewoon mee kunnen doen. De directie moet een klas die een leerling negeert niet prijzen, maar aanpakken. De school moet zorgen voor een veilig klimaat voor alle leerlingen." Schandpaal De firma De Boer heeft door de rechter een straf opgelegd gekregen. Daarna mag het feit, waaraan de firma de Boer schuldig is bevonden, geen rol meer spelen, vinden de beide predikanten Deelstra en Bottenbley. ,,De schuld is immers voldaan. Mocht het feit zich weer voordoen, kan het opnieuw onder de rechter komen." ,,De gemeente Smallingerland lijkt van oordeel te zijn dat firma De Boer niet voldoende is gestraft, en besluit tot een boycot. Dit besluit is ook naar buiten gebracht, gezien het bericht in de krant. Juist het punt dat dit naar buiten is gebracht, geeft aan dit besluit een extra lading. Natuurlijk is gemeente Smallingerland vrij om inkopen te doen waar zij wil. Maar door deze beslissing wereldkundig te maken wordt een statement gemaakt." Zo wordt impliciet een oproep gedaan geen inkopen te doen bij firma De Boer, aldus Deelstra en Bottenbley. Deelstra: ,,Dit doet mij denken aan de schandpaal, die in de Middeleeuwen werd gebruikt: de schuldige wordt openlijk tentoongesteld om bespot te worden door het gepeupel. Ik ben opgevoed met de gedachte dat de overheden (ook de gemeente) gerespecteerd dienen te worden. Die mening ben ik nog steeds toegedaan." ,,Ik ben zeer benieuwd waarom gemeente Smallingerland een bedrijf, dat veroordeeld is en aan de strafmaat zal moeten voldoen, extra straft met een economische boycot. Was dat ook een uitspraak van de rechter, of gaat gemeente Smallingerland zelf voor rechter spelen? Toen ik dit bericht las, voelde ik mij een stukje minder veilig in Smallingerland. Mocht ik onverhoopt ooit ergens voor veroordeeld worden, kun je in gemeente Smallingerland nog een extra straf verwachten. Verontrustend!" Teade Deelstra is predikant van de Gereformeerde Kerk (PKN) in Nijega, Opeinde en de Tike.  Orlando Bottenbley is predikant van de Vrije Baptistengemeente Bethel in Drachten. Lees ook: Gemeente koopt jaar lang niet bij homoweigeraar A. Th. de Boer