PvdA Smallingerland: 'Geen armoedeval voor medewerkers Caparis'

DRACHTEN - Werknemers van Caparis mogen niet last krijgen van een armoedeval, als hun te weinig ontvangen salaris in één keer wordt uitbetaald. Dat blijkt uit de antwoorden op vragen die PvdA Smallingerland onlangs heeft gesteld aan het college van B&W.

De CAO van Caparis bleek voor een groot aantal medewerkers over langere tijd niet goed toegepast te zijn, waardoor een groot aantal medewerkers over een mogelijke periode van enkele jaren te weinig salaris heeft ontvangen. Momenteel wordt allemaal uitgezocht hoe het precies zit. Mensen die te weinig salaris hebben gekregen, zullen hun achterstallig loon alsnog krijgen door een nabetaling. Die nabetaling kan voor een individuele werknemer een substantieel bedrag zijn en zou zomaar 1.500 euro kunnen bedragen. Indien deze nabetaling in één keer plaatsvindt, kan het betekenen dat iemand door deze nabetaling ineens boven de inkomensgrens komt die recht geeft op een aantal inkomenstoeslagen of kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Met als gevolg dat men de toegekende kwijtscheldingen en inkomenstoeslagen kwijt raakt of terug dient te betalen. Kwijtschelding PvdA Smallingerland vindt dat onterecht en heeft via schriftelijke vragen het college van Smallingerland gevraagd alles in het werk te stellen om dit te voorkomen. Het college blijkt het met de PvdA eens te zijn en heeft verklaard om in overleg met Caparis te gaan om negatieve effecten van eventuele herstelbetalingen zo veel mogelijk te voorkomen. Als blijkt dat herstelbetalingen moeten plaatsvinden, zullen ze de directie van Caparis vragen om individuele maatwerkoplossingen te vinden voor de werknemers die het betreft. Men zal de directie van Caparis desgevraagd ook ondersteunen om in overleg te gaan met andere betrokken partijen om de herstelbetalingen zo zorgvuldig mogelijk uit te kunnen voeren. Ook heeft het college verklaard bereid te zijn reeds toegewezen kwijtschelding gemeentebelastingen niet te herroepen indien men door de éénmalige herstelbetaling geen recht meer mocht hebben op die kwijtschelding. Ze zullen er ook op toezien dat werknemers die nu een uitkering van de gemeente ontvangen op grond van de Participatiewet niet gekort of beboet worden voor het eventueel ontvangen van een herstelbetaling. Raadslid van de PvdA Smallingerland Roel Haverkort is blij met deze goede reactie van het college; ,,Het college is het gelukkig met ons eens dat de fout van Caparis niet ten koste mag gaan van de betrokken medewerkers. Het is tenslotte hun eigen geld en ze hebben er recht op!”