BAM informeert Drachtsters over herinrichting Ureterpvallaat

DRACHTEN - BAM houdt woensdagavond van vijf tot zeven uur in Hotel Van der Valk een informatiebijeenkomst over de Herinrichting van Ureterpvallaat.

Tijdens de m wordt alles vertelt over het werk aan Ureterpvallaat, zoals de fasering van het project, planning of omleidingen, hoe mensen de aannemer kunnen bereiken wanneer ze in de komende maanden vragen hebben. Afsluiting vanaf 6 juni Vanaf 6 juni tot en met begin juli is de zuidelijke rijbaan van Ureterpvallaat tussen de rotondes met Lavendelheide en Ampèrelaan afgesloten. Dit is de rijbaan voor verkeer van Drachten richting bedrijventerrein Azeven. Verkeer richting het bedrijventerrein en verkeer richting Leeuwarden wordt omgeleid via de N31, richting Oosterwolde. Bij afslag Ureterp kan dan gekeerd worden. Tijdelijke route via ovonde Deze periode gebruikt de aannemer om tussen de Splitting en Noorderend een zogenaamde ovonde aan te leggen als tijdelijke omleidingsroute. Vanaf begin juli wordt het verkeer via deze ovonde om het werk heen geleid, waardoor voor de aannemer ruimte ontstaat om de definitieve inrichting af te maken. Verbindingen met de zijwegen blijven in stand. De omgeving blijft dus bereikbaar. De ovonde blijft tot eind september in gebruik.