Blaastesten na korfbalwedstrijd KC De Pein

Drachten - Het BobSportpromotieteam was zondag bij de korfbalwedstrijd KC De Pein tegen Koru.

Het promotieteam maakte Bob-afspraken met de kantinebezoekers en controleerde na afloop of de Bob 0% alcohol had gedronken. Rijden onder invloed van alcohol is één van de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen. Uit onderzoek blijkt dat één op de tien mensen na een bezoek aan de sportkantine bij controle meer alcohol heeft gebruikt dan is toegestaan. De Bobsportcampagne maakt sporters en supporters bewust van de effecten van alcohol in het verkeer. In totaal maakte het promotieteam 18 Bob-afspraken en namen ze na afloop van de wedstrijd 16 blaastesten af. Er zijn 16 Bob’s zonder alcohol naar huis gereden. BobSport-campagne Alle Friese kaats-, voetbal-, tennis-, hockey,- golf-,korfbalverenigingen en binnensportaccommodaties kunnen meedoen aan de BobSportcampagne. Dit is een initiatief van Sport Fryslân, het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF), MF uitzendbureau, Platform Nuchtere Fries en Politie district Fryslân.