Ynskje loopt de Slachte voor Metakids

OPEINDE - Ynskje Bouma uit Opeinde loopt zaterdag 4 juni de Slachtemarathon voor Friesland voor Metakids.  Deze organisatie zamelt geld in voor onderzoek naar stofwisselingsziekte bij kinderen. De volledige opbrengt is bestemd voor de landelijke stichting Metakids.

Elk jaar worden 800 kinderen per jaar met een dodelijke stofwisselingsziekte geboren. De helft van hen wordt niet ouder dan 18 jaar. Stofwisselingsziekte is zeer waarschijnlijk doodsoorzaak nummer een onder jonge kinderen, maar bij het grote publiek zo goed als onbekend. Onderzoek is het enige, dat uitzicht biedt op behandeling. Metakids zamelt geld in voor onderzoek. Het is een kleine organisatie, die desondanks veel en goed werk verricht. Van het geld dat de stichting inzamelt, gaat ongeveer 95 procent naar onderzoek, voorlichting en fondsenwerving. In Friesland is de actie Friesland voor Metakids opgezet. Ynskje: ,,In jonkje by ús yn de famylje hat ek in stofwisselingssykte. Doe’t ik hearde fan in aksje yn Fryslân, haw ik my fuort oanmelden.” Stikken In 2012 liep Bouma de Slachtemarathon ook al: ,,Nei 35 kilometer wie ik stikken. Ik koe net mear en sei dat ik nea wer rinne soe. Mar ik bin fan miening feroare. Bern mei in stofwisselingssykte binne altyd wurch. Ik bin der twa dagen letter wol wer, mar by dizze bern is dat net sa.” Een reden voor haar om toch de net iets meer dan 42 kilometer te lopen en geld in te zamelen voor de actie Friesland voor Metakids. En dat geld inzamelen gaat geweldig. Vrienden, kennissen en familieleden, iedereen heeft al een sponsorverzoek gehad van Ynskje. ,,Ik haw no hast 350 euro ophelle en op de rekkening fan Friesland voor Metakids stoarte kinnen. En dan haw ik noch net iens rûn.” Wie Ynskje wil sponsoren kan contact met haar opnemen via 0512-372760, een mail sturen naar Frieslandvoormetakids@gmail.com of een bedrag overmaken naar NL46ABNA 0400 8104 25 t.n.v Friesland voor Metakids onder vermelding van Ynskje.