Oranjeterrein in Noordoost wordt afgerond met onthulling kunstwerk De Bining

DRACHTEN - De wijkraad Noordoost en de gemeente Smallingerland vieren volgende week woensdag (8 juni) de afronding van de herinrichting van het Oranjeterrein met de onthulling van het kunstwerk Bining van Jitse Sikkema.

Het bestaande Oranjepark is flink veranderd. Er is meer ruimte gegeven voor water, waardoor er een soort eiland is ontstaan met als letterlijk hoogtepunt een uitdagend speeltoestel voor de oudere jeugd. Ook is er een pannaveld aangelegd. Langs het eiland is een klein strandje gemaakt. Het eiland is via voetgangersbruggen en stepping stones bereikbaar. Het water van het Oranjeterrein zet de gemeente door tussen de portiekflats aan de Wielewalen. Met de waterpartijen tussen de portiekflats kan de verbinding worden gemaakt met het open watersysteem van de Wiken. Kunstwerk De gemeente heeft samen met wijkraad van Noordoost en een aantal bewoners van de wijk een kunstwerk uitgekozen van beeldhouwer Jitse Sikkema uit De Wilgen. Het beeld, genaamd Bining, kreeg de meeste stemmen. Het kunstwerk werd begin maart geplaatst op de hoek van de Leeuwerikstraat en de Wielewalen. ,,Het beeld is samengesteld uit vijf opgaande elementen. De plaats, vormgeving en titel van het beeld hangen nauw samen. Het voormalige Oranjeterrein, waar het beeld is geplaatst, is van oudsher de plaats waar mensen samenkomen voor verschillende festiviteiten. De vormgeving is universeel en ontleend aan de groeivorm van een minuscuul plantje. Dit vormt bloeistengels die in de loop van de tijd een cirkel vormen, een verbinding. Hieraan ontleent het beeld de titel. Het is als markant punt een symbool voor de diverse bevolkingsgroepen en culturen in de wijk en kan dienen als decor en podium voor diverse culturele activiteiten. Het kan op deze manier een bijdrage leveren aan onderling begrip en eenheid in de wijk'', aldus de uitleg van Jitse Sikkema. De festiviteiten beginnen om half drie met een ontvangst in De Kouwe aan De Vogelweide, waarna om drie uur wethouder Ron van der Leck het beeld zal onthullen. Aansluitend is er gelegenheid om onder leiding van Douwe de Haan van de afdeling Groen van de gemeente Smallingerland een rondje te lopen. Douwe de Haan vertelt tijdens de wandeling over de herinrichting van het Oranjeterrein. Er is muziek van de Peijesjongers, ijsjes van MIN12, en een hapje en een drankje voor de belangstellenden.