Zomerfair in Prokkelweek bij Talant in Burgum

Drachten -  Locatie de Jister van zorgorganisatie Talant verandert op zaterdag 11 juni in een zomerse Prokkelfair.

Muziek, beleving, theater, kunst, rommelmarkt en een rad van Fortuin zijn daarbij de ingrediënten. Het belooft een inspirerende dag te worden met een zeer afwisselend programma waaraan diverse organisaties en bedrijven meewerken. De zomerfair vindt plaats in het kader van de Prokkelweek 2016. Een week waarin ontmoetingen tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking centraal staan. Programma Op het programma staan vele activiteiten: verkoop van creatieve producten gemaakt door cliënten in de Blokhuispoort, live-optredens van lokale artiesten Jan Doddema, Marco van Friesland en Mathijs Laverman in de Muziekkoepel, Rad van Fortuin met prijzen beschikbaar gesteld door lokale ondernemers, verkoop van kunsten van cliënten in het tijdelijk ingericht 'Fries museum' en een Straatfestival: op de foto met het exentrieke duo Pieter en Jantina. PI Leeuwarden Bijzonder vermeldenswaardig is dat cliënten van zorggroep Alliade en de Zijlen tijdens de Prokkelweek ontvangen worden op de PI Leeuwarden. Als ervaringsdeskundigen gaan zij in gesprek over hoe detentie van mensen met een (licht) verstandelijke beperking kan worden voorkomen. Ook geven zij tips hoe met hen om te gaan als ze toch in de gevangenis komen. In de provincie Friesland vinden tijdens de Prokkelweek zo’n vijftien activiteiten plaats. Een overzicht van alle activiteiten staat op www.prokkel.nl Prokkelweek Van maandag 6 tot en met zaterdag 11 juni is het Nationale Prokkelweek. In deze week ontmoeten mensen met en zonder verstandelijke beperking elkaar tijdens prikkelende ontmoetingen. Duizenden mensen met een verstandelijke beperking lopen een dag stage in het bedrijfsleven of bij de overheid. Ook op scholen, in wijken, buurten en bij verenigingen komen mensen met en zonder beperking samen. Om met elkaar te sporten, te zingen, te koken, te eten of een les te volgen. Samen iets doen en zo elkaar beter leren kennen, dat is waar het in de Prokkelweek om draait. Prokkel De Prokkelorganisatie wil aandacht vragen voor de integratie en participatie van mensen met een verstandelijke beperking. Eén week per jaar als voorbeeld en inspiratie voor de rest van het jaar. Steeds meer mensen en organisaties gebruiken de Prokkelweek dan ook als laagdrempelig instrument voor inclusie. De samenleving is van ons allemaal; Prokkelen draagt daar haar steentje aan bij. Grondleggers Het Fonds Verstandelijk gehandicapten, LFB, MEE, Sien, ’s Heerenloo, SPZ, VGN en Gehandicaptensport Nederland staan samen aan de wieg van de Prokkelweek. In 2007 organiseerden zij de eerste ‘Verstandelijk gehandicapten 2daagse’. Inmiddels is het initiatief van een 2daagse uitgegroeid naar een Prokkelweek vol prikkelende, verrassende en hartverwarmende ontmoetingen. Financieel ondersteund door bedrijven zoals Coöperatie DELA, Coöperatie VGZ en NUON.