ChristenUnie: 'Gemeente kan niet anders dan A.Th. de Boer boycotten'

DRACHTEN - De fractie van de ChristenUnie heeft veel kritiek over zich heen gekregen, omdat ze instemde met het besluit van de gemeente Smallingerland om ondernemer A. Th. de Boer een jaar lang te boycotten, nadat hij was veroordeeld voor discriminatie wegens homoseksualiteit.

De motie van het CDA, dat een spoeddebat over het onderwerp vroeg, kreeg donderdagavond van geen van de andere fracties steun. Dat ook de ChristenUnie de motie niet steunde, kwam de fractie op veel verontwaardigde reacties uit de christelijke achterban te staan. In een persverklaring probeert de fractie uit te leggen waarom ze niet anders kon dan instemmen met het besluit van het college. Hieronder volgt de verklaring: ,,Veel vragen en opmerkingen benadrukken dat hier sprake is van dubbel straffen. De rechter heeft gestraft en daar doet de gemeente een straf bovenop, zo wordt gesteld. Hoewel wij deze gedachten goed kunnen begrijpen, immers ook de media hebben dit voluit gecommuniceerd, menen wij toch dat hier tekort wordt gedaan aan de feitelijke situatie. Firma de Boer is veroordeeld door de Nederlandse rechter, een uitspraak die wij na het verstrijken van de beroepstermijn hebben te respecteren. Wij erkennen de Nederlandse overheid en haar rechtssysteem als door God gegeven en onderwerpen ons daar ook aan. Dat hebben wij ook, onder aanroeping van Gods naam, onder ede beloofd bij onze installatie als raadslid: ,,Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen.'' Als gemeenteraad hebben we inkoopregels vastgesteld om willekeur te voorkomen. Duidelijke regels die gelden voor iedereen, elke ondernemer. In die regels staat ook onomwonden genoemd dat elke ondernemer waarmee de gemeente zaken doet zich integer moet gedragen. Integer betekent hier dat hij zich moet houden aan de in ons land geldende wetten. Nu door de rechter is uitgesproken (op die uitspraak is uitdrukkelijk gewacht, zelfs tot na de termijn voor eventueel beroep) dat deze ondernemer zich op dit punt niet gehouden heeft aan de wet, kon het college niet anders dan haar eigen regels toepassen. Niet toepassen leidt tot willekeur, een weg die de wethouder en fractie van de ChristenUnie in geweten niet kon maken. Een keus die ons zwaar viel en nog steeds moeite kost door de veelheid aan afkeurende reacties. Als we daar naar gekeken hadden we dit beleid af moeten keuren, dat zou wellicht de makkelijkste weg zijn geweest. Maar dan zouden we geen recht hebben gedaan aan onze eed om naar eer en geweten, zonder aanzien des persoons, de wetten van dit land en de door ons zelf mee gestelde regels in onze gemeente toe te passen. Namens de fractie en wethouder van de ChristenUnie in Smallingerland, Pieter van der Zwan Fractievoorzitter Zie ook: Geen stage voor Drachtster vanwege homoseksualiteit Rechter oordeelt: De Boer moet boete betalen voor discriminatie Bas van der Meer Gemeente koopt jaar lang niet bij homoweigeraar A. Th. de Boer Predikanten Deelstra en Bottenbley: ‘Gemeente nagelt A. Th. De Boer aan de schandpaal’