Redmond O'Hanlon ideale gast bij presentatie Friese strip over wereldreiziger

Drachten - Het Friestalige stripboek In wrâldreis yn 80 dagen is woensdagavond gepresenteerd in CSG Liudger Drachten. Het verhaal van Jules Verne wordt verteld in het Fries. De tekeningen in het boek zijn van de hand van Roelof Wijtsma.

Redmond O'Hanlon Niemand minder dan de Engelse Darwinkenner Redmond O’Hanlon luisterde de avond op met zijn verhalen over reizen, ervaringen met talen en minderheden. Hij vertelde in een anderhalf durend interview over zijn ervaringen. O’Hanlon schreef meerdere internationale bestsellers, was te zien in het televisieprogramma De reis van de Beagle (2009) en maakte in 2013 de serie O’Hanlons Helden voor de VPRO. Tijdens zijn reizen maakte hij het nodige mee. Hij maakte kennis met stammen over de hele wereld. Ook de natuur heeft zijn aandacht. Met name het visje dat in de urinestraal omhoogklimt om zich vast te zetten op intieme plekken, sprak tot de verbeelding. Op zijn meest bekende opmerking komt hij terug: de zelfverklaarde 19de eeuwer leeft toch liever in deze tijd. Op zijn leeftijd (69) profiteert hij nu van de moderne geneeskunde. Investering De Provincie Fryslân heeft zestigduizend euro in het boek geïnvesteerd. Geld dat zich de komende jaren terug gaat verdienen, zegt gedeputeerde Sietske Poepjes, die het eerste exemplaar in ontvangst mocht nemen. ,,Wat in boppeslach.'' Poepjes is zeer content over de opkomst die mede dankzij publiekstrekker Remond O’Hanlon is bereikt. Het Friestalige stripboek ‘In wrâldreis yn 80 dagen’ is volgens haar dan ook ‘money well spend’. ,,We bereiken met dit boek echt een bredere doelgroep.’’ Stripboek op papier en digitaal Het stripboek In Wrâldreis yn 80 dagen is het vierde boek dat is uitgegeven door Utjouwerij Regaad, een hobbyproject van vier Friese Groningers. Eerder publiceerden zij Friestalige versies van Erik of het Kleine Insectenboek van Godfried Bomans, de Scheepsjongens van Bontekoe en een novelle van Edgar Allen Poe. ,,Dit is echt slowpublishing'', zegt Anne Tjerk Popkema, een van de vier. Doel is vooral om klassiekers in het Fries te laten verschijnen. Daarbij is de doelgroep vooral de jonge lezer. Naast de papieren editie is er dan ook een app gemaakt. De strip is verrijkt met animatie, audio en zeer veel achtergrondinformatie, om zo een aantrekkelijk leermiddel voor meertalig onderwijs te bieden. Het Verneproject van Utjouwerij Regaad is mede mogelijk gemaakt door de provincie Fryslân, Bibliotheek Service Fryslân, het Feitsma Fûns, de Douwe Kalma-Stifting en het Jacob Krol Fûns (in beheer bij de Stichting Frysk Akademyfûns), met medewerking van CSG Liudger. Tekst: Brenda van Olphen Foto's: Fokke Wester