Landschapsexcursie door de Peinder Mieden

Drachten - De Histoaryske Feriening De Pein houdt zaterdag 4 juni een landschapsexcursie door de Peinder Mieden, het coulisselandschap ingesloten tussen Drachten en Opeinde.

De excursie heeft de landschapsgeschiedenis van dit gebied als thema. Drie gidsen leiden belangstellenden op deze zaterdagmorgen al wandelend door het gebied en leren hen de landschapsgeschiedenis van de Peinder Mieden ‘lezen’: dit zijn Laurens Reitsma (oud-aardrijkskundedocent), René Hogendijk (bekend van zijn website smallingerland.webklik.nl) en Wessel van Vliet (pas afgestudeerd als landschapshistoricus). Zij vertellen onder andere over de vorming van het reliëf en de bodem in de ijstijden, het in de middeleeuwen ontstane coulisselandschap, de rol van de Burmaniasloot en de Kletten in de turfhandel, de aanleg van het Opeinde Kanaal, de winning van zand in het gebied en de invloed van het oprukkende Drachten. Ook staan ze stil bij de geruchten over een voormalig kerkhof, waarvan mogelijk nog resten te vinden zijn in de bodem. Opgeven Belangstellenden kunnen zich tot uiterlijk donderdag 2 juni opgeven voor deze excursie door te mailen naar website@hfdepein.nl of te bellen met 06-81954373 (Wessel van Vliet). Er is plaats voor twintig deelnemers. De kosten bedragen €4, leden van de HFDP betalen €3. Er wordt verzameld om 8.45 uur bij het ijsbaangebouw aan de Hegewei, naast nummer 15. De wandeltocht duurt tot uiterlijk 11.30, met daarna mogelijkheid om koffie of thee te drinken en na te praten in het ijsbaangebouw.