Gemeente en ondernemer Raadhuisplein niet eens over schadevergoeding

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland betaalt Vershof Doldersum nog een bedrag van 1071 euro. Daarmee komt het totale bedrag dat de ondernemer de afgelopen jaren heeft ontvangen als schadevergoeding op 55.803 euro. De ondernemer vindt het zelf veel te laag.

Vershof Doldersum heeft in 2011 verzocht om vergoeding van inkomensschade in verband met de bouwwerkzaamheden op het Raadhuisplein. Het college heeft hem over 2011 ongeveer 9.570 euro aan nadeelcompensatie uitgekeerd. Daarna heeft Doldersum verzocht om vergoeding van de schade over de jaren 2012, 2013 en 2014. Op advies van de Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken (Saoz) heeft de gemeente aan de ondernemer aan het Raadhuisplein voorschotten betaald. Over 2012 ontving de ondernemer een vergoeding van 20.434 euro en over de jaren 2013/'14 een bedrag van 25.789 euro. Restant Nu de definitieve berekening is gemaakt, ligt er nog een restant open. In de afgelopen jaren is er ook geprocedeerd. Eerst bij de civiele rechter. De rechter heeft in kort geding de vordering van Doldersum om een schadevergoeding afgewezen. Doldersum is daarbij in juni 2013 veroordeeld in de proceskosten van 2.652 euro. Deze proceskosten zijn tot op heden niet voldaan en dat bedrag verrekent Smallingerland nu bij de afbetaling. De vergoeding komt uit het potje voor het voorbereidingskrediet Raadhuisplein. De ondernemers op het Raadhuisplein hebben geen van allen een vergoeding gekregen voor planschade, omdat het nieuwe bestemmingsplan voor hen niet nadeliger is uitgevallen dan het oude. De nadeelcompensatie die wel is betaald is een gevolg van het gemeentelijke besluit om de verkeerssituatie te veranderen. Door de afsluiting van de Drift, het instellen van eenrichtingverkeer langs het Raadhuisplein in 2011 en de bouwwerkzaamheden aan het nieuwe winkelcentrum was de bereikbaarheid van de winkels aan de westzijde van het plein jarenlang slecht. Omzetdaling Volgens de Saoz kampte Doldersum al eerder met een scherpe omzetdaling, onder meer als gevolg van rioolwerkzaamheden in de straat voor de winkel in 2008, het vertrek van publiekstrekker Albert Heijn van het Raadhuisplein in 2009, de komst van een concurrent en de bomenkap op het plein. Volgens Saoz kan deze schade niet aan de gemeente Smallingerland toegerekend worden. Na de instelling van het eenrichtingsverkeer is de omzet duidelijk gekelderd, zodat volgens Saoz een relatie met het gemeentelijke besluit aannemelijk is. Ook het wegvallen van parkeerplaatsen als gevolg van de werkzaamheden heeft volgens Saoz daarin meegespeeld. Volgens de deskundigen komt echter slechts een kwart van de geleden schade in aanmerking voor compensatie. Zwaar weer Doldersum heeft recent in een gesprek met de gemeente kenbaar gemaakt dat hij het absoluut niet eens is met de hoogte van de compensatie. Hij stelt zich op het standpunt dat alle omzetderving moet worden vergoed. De onderneming blijft in zwaar weer verkeren. De belastingdienst heeft vorderingen en ook leveranciers zijn strenger als het gaat om betalingstermijnen. Smallingerland heeft gekeken of er nog ruimte zit in de grenzen van het nadeelcompensatierecht, maar de gemeente houdt zich aan de afspraken die eerder ook al met andere ondernemers (Cigo de Boer en Halfords) zijn gemaakt. Daarbij is 15 procent van de geleden schade voor eigen rekening van de ondernemer, onder de noemer maatschappelijk risico.