Drachtstercompagnie-Zuid eerste 'Veilige Wijk' in Smallingerland

DRACHTSTERCOMPAGNIE - In Drachtstercompagnie-Zuid is woensdag de eerste Veilige Wijk van Smallingerland feestelijk geopend.

In het dorp heeft een aantal mensen maatregelen genomen om het veiligheidsgevoel onder de inwoners te vergroten. Er is een Whatsappgroep opgericht om elkaar snel te kunnen informeren bij onveilige of verdachte situaties. De Whatsappgroep is woensdag feestelijk in werking gesteld. Omdat de gemeente Smallingerland dergelijke burgerinitiatieven toejuicht werd de openingshandeling uitgevoerd door Marco Verkade, beleidsmedewerker Openbare orde en Veiligheid van de gemeente. Om de start extra aandacht te geven was de politie uitgenodigd met de inmiddels bekende preventietruck. Inspecteur Jan Mulder demonstreerde hoe gemakkelijk het inbrekers soms wordt gemaakt en hij liet zien welke maatregelen je kunt treffen om inbraak te voorkomen. Een groot aantal bewoners nam de moeite zich te laten informeren. Binnenkort kunnen alle bewoners van Drachtstercompagnie-zuid zich aansluiten bij de Whatsappgroep.