Acht initiatieven in Tytsjerksteradiel krijgen CH2018-subsidie

Drachten - Om de plannen in het kader van Leeuwarden-Fryslân culturele hoofdstad 2018 (CH2018) een impuls te geven, stelt Tytsjerksteradiel tot en met 2018 € 100.000 beschikbaar.

Jaarlijks wordt hiervoor een tender uitgeschreven, waarvoor in 2016 €44.000 is uitgetrokken.Organisaties konden hiervoor tot 1 mei subsidie aanvragen bij de gemeente. Aan acht initiatieven is nu subsidie toegekend. Met deze subsidieregeling stelt de gemeente Tytsjerksteradiel geld beschikbaar om goede ideeën en initiatieven verder te helpen. De aanvragen dienden gericht te zijn op het organiseren van een activiteit of project voor Leeuwarden-Fryslân, culturele hoofdstad van Europa in 2018 (CH2018), zodat het in 2018 ook in Tytsjerksteradiel bruist van de activiteiten . Drie subsidierondes In totaal stelt de gemeente tot en met 2018 €100.000,- beschikbaar voor subsidie en beleid op het gebied van CH2018. Voor de eerste subsidieronde is nu €44.000,- uitgetrokken. De subsidieaanvragen zijn beoordeeld aan de hand van verschillende criteria zoals de relatie met CH2018 en de mate waarin anderen kunnen meedoen. Toekenning Bij de gemeente Tytsjerksteradiel zijn in totaal vijftien subsidieaanvragen ingediend. Hiervan zijn in de eerste ronde aan acht initiatieven subsidie toegekend. De volgende projecten/activiteiten krijgen subsidie van de gemeente Tytsjerksteradiel: Swingnacht (Burgum), Musikal De tiid hâldt gjin skoft (Burgum), Fryske Opera De Jonkerboer (Tytsjerk), programma Van Mienskip en Miensker (de Wâlden), theatervoorstelling Oera Linda (Suwâld), theatrale rondwandeling It Paad nei Frijheid (Tytsjerk), Iepen Doar(p) (Feanwâldsterwâl) en Ljochtstill (Earnewâld).