LEFF-diploma voor gezonde leefstijl

DRACHTEN - Tien weken lang, twee keer per week zijn een groepje kinderen boven een gezond gewicht samen met hun ouders bezig geweest met het leefstijlprogramma LEFF (Lifestyle, Energy, Fun & Friends).

Onder professionele begeleiding van het LEFF-team hebben de deelnemers geleerd hoe ze gezonde keuzes kunnen maken op gebied van voeding en beweging. De kinderen vonden vooral het maken van nieuwe vrienden en het sporten leuk. De ouders vonden de begeleiding in het bewust leren eten en inkopen doen erg prettig. Wethouder Marja Krans reikte donderdag 10 juni de welverdiende LEFF-diploma's uit. In het najaar start er weer een nieuwe LEFF-groep. Wie hiervoor interesse heeft kan informatie vinden of zich aanmelden via www.cjgsmallingerland.nl. Kiezen voor gezond Het leefstijlprogramma Lifestyle, Energy, Fun & Friends (LEFF) richt zich met een positieve insteek op zelfvertrouwen en gedragsverandering. Het is geen dieet of afvalprogramma. Twee keer per week kwamen de ouders en kinderen de afgelopen maanden bij elkaar. Ze kregen adviezen en praktische tips van het LEFF-team over specifieke onderwerpen. Zoals bewerkte en onbewerkte producten, vetten en suikers en etiketten lezen. De ouders leerden hoe ze goede en haalbare doelen kunnen stellen met hun kinderen en hoe ze kinderen het beste kunnen belonen. De ouders en de kinderen geven aan dat ze minder snoepen, meer water drinken en vaker kiezen voor gezond eten. Een gezonde leefstijl De kinderen deden leuke spelletjes en ze konden ervaren dat bewegen leuk is. De kinderen hebben zich aangemeld bij een leuke sporten en spelen meer buiten. Ouders kregen de kans om met elkaar en de LEFF-coaches te pra­ten over wat moeilijk is aan gezond opvoeden. De ouders leerden van elkaars ervaringen en leerden om elkaar te helpen. ,,Je moet je er echt voor inzetten, maar het is zeker de moeite waard", vertelde een ouder bij de diploma-uitreiking. Een andere ouder voegde er aan toe dat er goed naar je werd geluisterd en er ook goede oplossingen werden gevonden. Na tien weken het LEFF-programma te hebben gevolgd heeft de groep vaardigheden en kennis opgebouwd om zelfstandig verder te werken aan een gezonde leefstijl. Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) Met de aanpak Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) werkt de gemeente Smallingerland aan een gezonde jeugd in een gezonde omgeving. Dit doet de gemeente vooral door voeding en beweging op een positieve manier onder de aandacht te brengen en om van de gezonde keuze de gemakkelijke keuze te maken. Jongeren van 0 tot 19 jaar, hun ouders en hun omgeving staan hierbij centraal. Samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Smallingerland wordt er nauw samengewerkt om ook de zorg voor kinderen met overgewicht in de gemeente te optimaliseren. Het streven is om vanuit JOGG alle activiteiten met elkaar te verbinden, te versterken en te borgen. Op de foto de LEFF-groep voorjaar 2016.