Waterfront Drachten verbindt Drachten aan de Friese Meren

Drachten -  De gemeente Smallingerland wil Drachten sterker koppelen aan De Friese Meren en de historische relatie tussen de plaats en het water herstellen. Er ligt nu een conceptvisie Waterfront Drachten om dat doel te bereiken. 

Na een uitgebreid interactief proces, waar inwoners, bedrijven en diverse organisaties een grote bijdrage aan leverden, is de conceptvisie Waterfront Drachten een feit. De conceptvisie ligt vanaf 17 juni ter inzage en wordt, samen met de reacties, in het najaar voorgelegd aan de raad ter vaststelling. De gemeente Smallingerland wil Drachten sterker koppelen aan De Friese Meren en de historische relatie tussen de plaats en het water herstellen. In en rondom Drachten is veel water, maar de beleefbaarheid van dit water voor bezoekers en bewoners kan veel beter. De gemeente ziet volop kansen om wonen, recreëren, werken en ondernemen in Drachten te versterken met een aantrekkelijk Waterfront. Samen met experts, ondernemers, onderwijs en geïnteresseerde inwoners is in diverse bijeenkomsten de basis gelegd voor deze visie, waarin de ambities zijn vastgelegd. Hoofdlijnen uit de visie De bijzondere ligging van Drachten op het kruispunt van wegen, land en water wordt in de visie verbonden met de Friese Meren. Waterrecreanten kunnen bij Drachten de Friese Wouden verkennen en landrecreanten kunnen hier de Friese Meren op. Drachten biedt daarbij als stedelijke kern met culturele- en winkelvoorzieningen vertier en vermaak. Om de verbinding te leggen heeft Drachten een gezicht nodig aan het open water en is het van belang dat er (meer) openbare plekken komen waar het water zichtbaar, beleefbaar en bereikbaar is voor iedereen. Buitenstvallaat als icoon Het Buitenstvallaat met de jachthaven, oude scheepswerf en een negentiende-eeuwse sluis is zo'n plek. Dit cultuurhistorisch erfgoed en icoon van de skûtsjebouw is dan ook bij uitstek geschikt als nieuw Waterfront van Drachten. De aanleg van een parkhaven in het Slingepark legt de verbinding tussen het front en het Drachtster centrum. Ook de fiets- en vaarroutes van en naar het centrum wil de gemeente, samen met ondernemers, aantrekkelijker maken. 'Samen doen' erg belangrijk De visie draagt een scala aan bouwstenen aan waarmee het Waterfront de komende jaren inhoud en vorm kan krijgen. Overheid, ondernemers en verenigingen zullen samen de stenen moeten stapelen om het Waterfront de komende jaren vorm te geven. ,,Dat 'samen doen' is erg belangrijk want om alle uitdagingen te realiseren hebben ondernemers, inwoners en gemeente elkaar nodig!", aldus de gemeente. Vier miljoen euro beschikbaar Voor het Waterfront is vanuit de Investeringsagenda Drachten-Heerenveen nu een bedrag van vier miljoen beschikbaar voor investeringen in de publieke ruimte. Het doel van de Investeringsagenda is het verbeteren van de bereikbaarheid en sociaal-economische structuur van Fryslân door het realiseren van projecten in Drachten en Heerenveen. Visie inzien De conceptvisie is in te zien via de website van de gemeente en staat ook op www.waterfrontdrachten.nl. Op deze site is meer informatie te vinden over dit en andere watergebonden projecten.