GroenLinks richt Meldpunt Zorgklachten op voor Smallingerland

Drachten - Groenlinks Smallingerland richt het Meldpunt Zorgklachten Smallingerland op voor het melden van klachten op alle gebieden van de WMO, huishoudelijke ondersteuning, hulpmiddelen, vervoer etc.

Groenlinks roept niet alleen mensen op die ontevreden zijn over de geleverde zorg zich te melden, maar ook familie of zorgmedewerkers die problemen constateren en bijvoorbeeld in eigen tijd oplossen. Het meldpunt zal vanaf nu tot 31 juli op maandag, woensdag en vrijdag van 19.00 tot 20.00 telefonisch bereikbaar zijn op 06-50567292 en staat open voor het melden van klachten over door de gemeente geleverde zorg. Daarnaast is er de Facebookpagina Meldpunt Zorgklachten Smallingerland, waar men ook terecht kan voor het melden van problemen. Nu meer weten over zorgklachten Hoogleraar Gijsbert Vonck concludeerde in mei samen met drie rechtsgeleerden van de Universiteit van Groningen dat er een landelijk meldpunt moet komen voor zorgklachten, waarmee de burger een betere rechtsbescherming geboden kan worden in gevallen waar de (WMO)zorg die geboden wordt door gemeenten dusdanig slecht is dat sociale grondrechten worden geschonden. Groenlinks Smallingerland vindt dit een prima initiatief, maar wil niet wachten totdat dit gerealiseerd is. ,,Als zorg nu als slecht en ondermaats ervaren wordt door inwoners van Smallingerland willen we daar nu al van weten en ons sterk maken voor een goede zorg in Smallingerland", aldus de fractie. ,,In de zorg zijn de afgelopen anderhalf jaar veel zaken veranderd, zorgtaken zijn door het rijk overgeheveld naar de gemeenten, de bekende keukentafelgesprekken zijn al dan niet gevoerd. Nu, anderhalf jaar later, moet zichtbaar zijn of er met de geboden zorg goed te leven valt of dat mensen langzaam aan toch steeds verder wegzinken en bijvoorbeeld hun woning steeds smeriger wordt."