Geslaagden | Liudger - De Raai Drachten

DRACHTEN - Aan de christelijke scholengemeenschap Liudger locatie Raai in Drachten zijn de volgende mensen geslaagd voor het diploma.

Havo Cultuur en Maatschappij Ingrid Adema; Niek Eijzenga, Oudega; Samantha de Haan; Alissa de Jager, Ureterp; Esmé Meester, Noordwijk; Annemarie van der Meulen, Ureterp; Alida de Vries, Boelenslaan; Dedmer de Vries, Ureterp; Janneke van der Wal, Opeinde. Economie en Maatschappij Judith Annema; Samy Benhadada; Jorrit de Boer, Boornbergum; Daniëlle Boonstra; Jeldert Boonstra, Beetsterzwaag; Eline Bosma; Ilja Dijk, Burgum; Martijn Dijkstra; Ylona Douwsma, Marum; Hjalmer Folkertsma; Maarten van der Galiën; Bram van Gulik; Lucinda van Gunst, Opeinde; Anika Helmers; Julia Helmus, Marum; Friso Horst, De Wilgen; Lieke Hunneman; Anne Yoo Jacobi, Oudega; Thijs Koster; Femke van der Lei, Beetsterzwaag; Esther Meinsma; Sari Meulman; Jantine Mook; Johan Schievink, Drogeham; Laura Storm; Thomas Tijsma; Arjen Tjeerdsma, Oudega; Delilah Toes, Bakkeveen; Jan van Trijp, Opeinde; Danniek Tuinstra, Wijnjewoude; Annemiek Veenstra, Ureterp; Robin Veldman; Emmanuel Verhoeven; Eddie Visser, Siegerswoude; Alie de Vries, Oudega; Sanne Weening, Ureterp; Marthe Woertman, Beetsterzwaag. Natuur en Gezondheid Willem Bijker, Beetsterzwaag; Mayon Fonville; Bonita Groenveld, Boelenslaan; Lydia Hamoen; Harrie Houtman, Marum; Iris Kerkstra; Aaltje van der Molen, Wijnjewoude; Marije Oosterloo; Andrea Steenhuis, Haulerwijk; Detmer Struiksma, Oudega. Natuur en Techniek Arjen Boelens; Aram Bos, Beetsterzwaag; Rinse Bruinsma, Rottevalle; Anna Ekas, Bakkeveen; Hilja Groen, Haulerwijk; Vincent Homsma, De Wilgen; Anna Horst, De Wilgen; Anne-Maaike de Jong, Haulerwijk; Wouter Könemann; Helena Kooi; Martin Lageveen, Nij Beets; Jorik Laskewitz; Brechtsje Meekma; Jurian van der Meulen; Kirsten van der Meulen, Ureterp; Andrei Mihalachi; Kenrick Mulder; Sander Schat; Ruurd Sijtsma, Boornbergum; Rianne van Sluis; Anna Tangerman, Feanwâlden; Sjoerd Tjoelker, Rottevalle; Stefan Trip; Delano Valk, Bakkeveen; Patrick van der Veen; Peter van der Velde, Nijega; Jesse Wander Venema, Rottevalle; Nathanael Voogt, Boornbergum; Marcel Zandberg, Siegerswoude. Atheneum Cultuur en Maatschappij Afke Boonstra, Donkerbroek; Thomas Boonstra, Ureterp; Marriëlle Hiemstra, Beetsterzwaag; Nina Postma, Surhuisterveen; Noa Schievink, Frieschepalen. Economie en Maatschappij Marije Biesma, Nij Beets; Lydia Boonstra, Ureterp; Kirsten Dijkstra, Burgum; Eline Groen; Margriet de Haan, Nij Beets; Lidewey Hoekstra, Opeinde; Sietze Jonker, De Wilgen; Naomi Keuning; Willem Lindeboom, Boornbergum; Marije van der Meer, Burgum; Marijke Moesker; Kees-Hille Numan; Matthijs de Olde; Laura Pit; Jeffrey Roseboom; Marja Sjoerdstra, Oosterwolde; Amarins Tamminga, De Wilgen; Hidde van der Veen; Niels van der Veen; Yvonne van der Veen, Burgum; Harmen Visser, Boornbergum; Miriam Visser; Dennis Wijkstra. Natuur en Gezondheid Johan de Boer, Ureterp; Siebrant Hendriks; Nynke Veenstra, Nij Beets; Marije Vlasblom, Nij Beets; Melina de Vries, Feanwâlden. Natuur en Techniek Bindert Algra, Burgum; Siard Boerstra, Burgum; Robbin van Dijk; Corné Dijkstra; Laurens Jan Douma; Luca Ebbinge, Ureterp; Senne van Gijssel; Jeroen Grolman, Beetsterzwaag; Jorrit Hoekstra; Johan Horjus, Burgum; Job de Jong; Nynke Klokman, Ureterp; Rico Langhout; Lourens Lenssen, Oosterwolde; Iris Plat, Burgum; Rick Ploeg, Marum; Nick de Roos, Waskemeer; Lyan van der Sleen, Surhuisterveen; Luuk Stellinga, Surhuisterveen; Ruben Terlouw, De Veenhoop; Jildert Turkstra, Ureterp; Mirte van der Voort, Beetsterzwaag; Bart van Vulpen; Raoul Wijmenga, Hurdegaryp. Gymnasium Economie en Maatschappij Wytze Kiers; Michiel Koopmans, Boornbergum; Sander Oegema; Imkje Postma, Earnewâld; Rianne van Wieren. Natuur en Gezondheid Aline de Boer; Fimke Dijkstra, Marum; Melany Doosje; Dion Theodoridis. Natuur en Techniek Frederike Bouma, Hemrik; Attie Hendriks, Wijnjewoude; Jackelien Netjes, Beetsterzwaag; Tabitha Piet, Een-West; Jesse Scheepstra, Sumar; Inge van der Veen. Geen plaatsnaam is Drachten