Geslaagden | Singelland – Burgum

BURGUM - Aan osg Singelland Burgum zijn de volgende mensen geslaagd voor het diploma.

Vmbo theoretische leerweg: Mick Atsma, Oentsjerk; Susanne Bekkema, Noardburgum; Anna de Boer, Twijzelerheide; Larissa Boonstra; Rianne de Bruin, Feanwâlden; Kim Bruinsma, Hurdegaryp; Sander Choo; Jeffrey Das, Hurdegaryp; Jorrit van Dijk, Oentsjerk; Lysbeth Dijkstra, Twijzel; Robin Douma; Niels Douma, De Westereen; Roy Everts, Feanwâlden; Iris Gatsonides, Jistrum; Henk-Jan Groenewoud, Hurdegaryp; Wessel de Groot; Nynke Gros; Evelien Haenen; Kim Haijma, Feanwâlden; Teije Heidbuurt, De Westereen; Rowan van der Heide, Kootstertille; Jelmer Herder, Hurdegaryp; Sanne Hulder, Suwâld; René van IJs; Jeroen Kempenaar, Gytsjerk; Nanne Kleefstra, Noardburgum; Bas Koster; Jessica Lageman, Hurdegaryp; Maud van der Leest, Hurdegaryp; Fardau van der Meulen, Garyp; Ramon Miedema, Feanwâlden; Sadé Moll; Marije Nijboer, Eastermar; Shaileesh Ramnath, Tytsjerk; Rianne Roosma; Rianne Sieswerda, Aldtsjerk; Justin Sletering, De Westereen; Davey van der Veen, Hurdegaryp; Yorben Veenstra, Hurdegaryp; Brent Vos; Arrianne de Vries; Jos van der Wal. Havo: Teckla de Boer, Eastermar; Gerdina Boltjes, Jistrum; Justus Boomsma; Silvana Boonstra; Melissa Breur, Hurdegaryp; Emma van Dellen, Sumar; Floor Goossens; Jildau Idsardi, Suwâld; Nynke de Jong; Nynke de Jong, Leeuwarden; Daan van der Laan, Oentsjerk; Sjoerd van der Meij, Kootstertille; Sietske van der Meij, Kootstertille; Jan Nolles, Buitenpost; Fenna Postma, Eastermar; Iris Stelwagen; Marieke de Vries, Twijzelerheide; Marieke Weiland. (geen woonplaats = Burgum)