Geslaagden | Liudger - Burgum

BURGUM - Aan de christelijke scholengemeenschap Liudger in Burgum zijn de volgende mensen geslaagd voor het diploma.

Gemengde Leerweg Economie Joeri Dijk, Feanwâlden; Jelmer van der Heide, Sumar. Zorg en Welzijn Eva Maria Kootstra; Silke de Vries. Theoretische Leerweg Annely Agema, Noardburgum; Tim Atsma, Feanwâlden; Angela Baarda; Chris van Beem; Tessa de Beer; Jelle van der Bij, Eastermar; Lianne Bijker; Dianne de Boer, Hurdegaryp; Oege de Boer, Garyp; Femke Boonstra, Noardburgum; Maaike Bosma, Noardburgum; Ids Bouius; Rosanne Braam; Lisa Brandenburg; Daan Brouns; Remco Brouwer; Inger van Bruggen; Johannes Couperus, Eastermar; Max van Dijk; Marten van Ens, Garyp; Tessa Erich, Hurdegaryp; Pytrisha Feenstra; Jelske Flootman, Noardburgum; Jessica de Groot, Sumar; Corné Haisma, Feanwâlden; Arjen van der Heide, Eastermar; Daphne Hendriks; Lian Herder; Mariska Hiemstra; José Hoekstra, Hurdegaryp; Birgit van der Honing; Jarmo Hoogeboom; Lars van Houten; Mark van Houten; Maxim Jacolino, Hurdegaryp; Baukje de Jong, Feanwâlden; Michelle de Jong, Feanwâlden; Meinie Kampen, Garyp; Gaele Pieter Klijnstra, Suwâld; Doety Kloetstra; Brend Kloosterman; Sjoerd Kooistra; Sebastian van der Land, Hurdegaryp; Antje Landheer, Warten; Elsina Leistra; Michelle Marinus, Garyp; Emily van der Meulen, Sumar; Tessa van der Meulen; Karin Papjes; Anneke Pebesma; Helena Pijnacker; Hannah Postma; Famke Riemersma, Gytsjerk; Anke van der Schaaf; Gerwin Sikkema, Noardburgum; Hylke van Slooten, Hurdegaryp; Merel Snel; Gerrit Stelwagen, Jistrum; Roy Storm; Nynke Tadema, Feanwâlden; Maryse Talma; Wierd Terpstra, Eastermar; Iris Toonstra; Mark Vanger; Marije van der Veen; Tjitte van der Veen; Harco Veenstra, Hurdegaryp; Delisa Verwijk, Suwâld; Patrick Visser, Gytsjerk; Thijs Visser, Hurdegaryp; Jouke Vleer, Hurdegaryp; Noa Vlieger, Hurdegaryp; Henk Jan Vogt, De Westereen; Ymkje Walsweer, Feanwâlden; Wibbe Jogchum Wiersma, Hurdegaryp; Chris de Wilde; Wietse Woudstra, Feanwâlden; Lammert Zuiderveld, Opeinde. Havo Cultuur en Maatschappij Timon Holwerda, Hurdegaryp; Lisanne Hulder; Michelle van der Veen, Hurdegaryp. Economie en Maatschappij Thijs Akkerman, Tytsjerk; Bart-Jan Bootsman; Kyra Cuperus; Anouk Geerligs, Tytsjerk; Myrthe Geerligs; Harmen-Thomas de Haan, Sumar; Leon Hamstra, Garyp; Amber Hoekstra; Sybren de Jager, Twijzelerheide; Richard Jonker, Mûnein; Jarno Kingma; Abe Koopmans, Sumar; Jan Jochem Kootstra; Janette van der Meer, Jistrum; Daniëlle Nijboer, Eastermar; Thom Overbosch; Oane Rijpma, Hurdegaryp; Aaltsje Sikkema, Noardburgum; Geeske van der Sluis, Kootstertille; Meindert Terpstra; Mariëlle van Tol, Hurdegaryp; Gretha Tuinstra, Eastermar; Tjeerd Veenstra; Harmen Vlietstra; Lars van der Wal; Johannes Wibbens; Joran Wijma, Jistrum; Michel Wijma; Annemijn de Witte, Feanwâlden; Renata van der Woude. Natuur en Gezondheid Annique Algra, Feanwâlden; Nieske Algra, Garyp; Sandra Atsma, Eastermar; Natasha Beckmann; Wander de Boer, Hurdegaryp; Rodine Borger; Jan Hania; Laura van der Heide, Feanwâlden; Hannah Hoekstra, Hurdegaryp; Daniëlle Luikenaar, Twijzelerheide; Sjak van der Pas, Noardburgum; Marijke Poortinga, Damwâld; Hannah Postma; Egbert Taekema, Eastermar; Marie Woudwijk; Sybren Zandstra, Eastermar. Natuur en Techniek Folkert Jan Albada, Garyp; Berry Algra, Hurdegaryp; Folkert Algra, Oudega; Janita Bangma, Garyp; Tim Faber, Ryptsjerk; Jorn de Haan, Garyp; Jurjen Lanting, Feanwâlden; Pieter Terpstra, Eastermar; Jeroen Westendorp; Jacob Ytsma, Feanwâlden. Natuur en Techniek en Natuur en Gezondheid Wopke Andringa; Jeroen de Boer; Hans Hoekstra; Riekle Koolstra, Garyp; Iris Veenstra, Feanwâlden; Jan de Vries; Eelke Sikke Wolters, Twijzelerheide. Geen plaatsnaam is Burgum