Westersingel is verkeersdrukte van sluipverkeer beu

DRACHTEN - Met het afzetten van de Westersingel hebben bewoners van die straat en de Oudeweg vanochtend geprotesteerd tegen de onveilige verkeerssituatie in hun woonwijk.

Tekst en foto's Fokke Wester De Westersingel was altijd al een drukke weg, omdat het tussen de Lange West en De Meer een van de belangrijkste toegangswegen is naar woonwijk De Swetten. Die drukte is de laatste maanden flink toegenomen, nu wegens de riolerings- en herstraatwerkzaamheden de Lange West is afgesloten. Verkeer vanaf de Stationsweg gebruikt de woonwijk nu als sluiproute. Koartste wei Dat blijkt ook zodra Jelle Algra en Gosse Veenstra aan de zijde van de Oudeweg de Westersingel afzetten. Vanaf de Stationsweg komt een vrachtwagen van horecagroothandel Sligro aanrijden. Chauffeur Theo Schurer stapt uit, om samen met Algra het bord aan de kant te schuiven. Schurer moet naar Dunlop Enerka aan het Moleneind, zegt hij. ,,En dit wie de koartste wei foar my. Ik moat ek eefkes hiel goed neitinke om in oar paad te finen.'' Algra en Veenstra helpen hem daarbij. De Meer en de Tijen zijn de doorgaande wegen die hij moet gebruiken, leggen ze uit. Maar ze snappen hem wel. ,,Er is een omleiding, maar die staat zo slecht aangegeven dat niemand het weet.'' De Westersingel is een oude weg, die niet meer op de drukte is berekend, zegt Veenstra. Hij wijst op de auto's, die aan beide zijden van de straat staan geparkeerd. ,,De dyk is gewoan te krap. Sa gau as der in auto fan de oare kant komt, moatte bestjoerders útwike. Soms moatte se de stoepe op en dat hat de ôfrûne wiken al in pear kear soarge foar ferfelende sitewaasjes. Guon minsken ha in koart lontsje en steane samar mei de fûsten omheech.'' Ook zijn volgens Veenstra en Algra al vier auto's beschadigd door verkeer dat uit moest wijken. Hachelijke situaties Tijdens het ophalen van handtekeningen voor een petitie aan de gemeente hebben de beide mannen genoeg verhalen gehoord over hachelijke situaties. Veenstra wijst ook op de twee scholen die in de buurt staan. Vooral tussen acht uur en half negen 's ochtends en rond het middaguur leveren die veel verkeer op. ,,En as der dan sa'n frachtwein delrydt, is dat gewoan gefaarlik. Minsken dy't yn de wyk wêze moatte, kinne hjir gewoan del, mar it giet ús foaral om ferkear dat hjir neat te sykjen hat. Wy ha ús nocht fan dy swiere frachtweinen.'' De buurtbewoners hebben de situatie al aangekaart bij de gemeente, maar ze hebben er verder niets meer over gehoord. Wel gingen politie-agenten daarna langs bij de bewoners van de Westersingel, maar wat uit die enquête is gekomen weten ze niet. ,,Het hoeft hier ook niet eenrichtingsverkeer te worden, maar er moet wel iets gebeuren voor de langere termijn. Want ook als straks de Lange West weer open is voor alle verkeer, blijft de Westersingel gewoon te druk. Wij hopen dat de gemeente snel met een oplossing komt. Verkeer vanaf de Stationsweg en vanaf de Tijen moet gewoon ontmoedigd worden om deze straatjes als doorgaande route te gebruiken.'' De afzetting helpt al, merken Algra en Veenstra. Sommige automobilisten kijken even verbaasd en draaien dan de Oudeweg op, in de richting van De Meer. Anderen trekken zich niets aan van het inrijverbod en gaan op volle snelheid langs het hek.