AZC-project CMV Crescendo Drachten in het kader van 100-jarig bestaan

Drachten - In het kader van het 100-jarig jubileumprogramma van CMV Crescendo Drachten hield Crescendo vrijdag een muziekmiddag in het asielzoekerscentrum (AZC) in Drachten.

Jeugd is de basis van CMV Crescendo Drachten en Crescendo is dan ook erg trots op hun grote aantal leerlingen en jeugdleden. Muziek (educatie) is jammer genoeg niet voor alle jeugd bereikbaar. Om ook andere kinderen mee te kunnen laten genieten van het maken van muziek, heeft Crescendo een muziekmiddag gehouden bij het AZC in Drachten. Dertig enthousiaste jonge bewoners van het AZC in de leeftijd van 4 -12 jaar hebben vrijdagmiddag zelf muziekinstrumenten gemaakt. Dit gebeurde onder begeleiding van een aantal leden van Crescendo. Ondertussen arriveerden de leden van het C-orkest van Crescendo. Na samen gerepeteerd te hebben, trakteerde de jarige muziekvereniging op patat. Na het eten was het tijd voor een concert. Het C-orkest van Crescendo trad op met de kinderen van het AZC die op hun zelfgemaakte instrumenten speelden. Het was een groot feest waarbij de jeugdleden van Crescendo hun plezier in het maken van muziek over konden dragen op de kinderen van het AZC. De kinderen hebben een prachtig middag gehad waarin ze duidelijk zichtbaar van hebben genoten. Crescendo heeft het afgelopen halfjaar een groot aantal optredens gehouden waarin zij hun 100-jarig feest hebben gevierd. En zij gaan hier nog even mee door met als hoogtepunt het Jubileumconcert met Karin Bloemen op 12 november in de Lawei. Viering jubileumjaar  Crescendo vindt het erg belangrijk om naast hun eigen muzikale optredens aandacht te schenken aan en mee te doen met maatschappelijke activiteiten (bijv. deelname aan het benefietconcert van de Imena Foundation en de deelname aan de Samenloop voor Hoop). In dit kader paste het AZC-project geweldig in hun jubileumprogramma en zal dit zeker een vervolg krijgen. Crescendo is zeer content met de geweldige samenwerking met de gemeente Smallingerland. De aanwezigheid vrijdag in het AZC van de wethouder van Cultuur van de gemeente Smallingerland, Marja Krans, werd dan ook zeer op prijs gesteld. Zonder deze steun hadden zij hun jubileumactiviteiten niet kunnen realiseren.